| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/233/2014 Rady Gminy Gardeja

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. ( M.P. poz. 718 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 roku ( M.P. poz. 895) Rada Gminy Gardeja uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się roczne stawki podatku za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej
(suma masy własnej oraz dopuszczalnej ładowności):

1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 758,00 zł

2) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.083,00 zł

3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.566,00 zł.

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, roczna stawka podatku, w zależności: od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,- rodzaju zawieszenia, wynosi:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

0,00 zł

181,00 zł

13

14

181,00 zł

501,00 zł

14

15

501,00 zł

704,00 zł

15

704,00 zł

1.593,00 zł

Trzy osie

12

17

181,00 zł

313,00 zł

17

19

313,00 zł

646,00 zł

19

21

646,00 zł

836,00 zł

21

23

836,00 zł

1.290,00 zł

23

25

1.290,00 zł

2.009,00 zł

25

1.290,00 zł

2.009,00 zł

cztery osie i więcej

12

25

836,00 zł

851,00 zł

25

27

851,00 zł

1.327,00 zł

27

29

1.327,00 zł

2.109,00 zł

29

31

2.109,00 zł

3.016,00 zł

31

2.109,00 zł

3.016,00 zł

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 807,00 zł.

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszenie uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

0,00 zł

47,00 zł

18

25

336,00 zł

610,00 zł

25

31

712,00 zł

1.173,00 zł

31

1.797,00 zł

2.332,00 zł

Trzy osie i więcej

12

40

1.587,00 zł

2.194,00 zł

40

2.194,00 zł

3.016,00 zł

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7
i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 275,00 zł.

6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia:

liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszenie uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

0,00 zł

32,00 zł

18

25

225,00 zł

408,00 zł

25

408,00 zł

714,00 zł

Dwie osie

12

28

275,00 zł

405,00 zł

28

33

781,00 zł

1.083,00 zł

33

38

1.083,00 zł

1.642,00 zł

38

1.465,00 zł

2.166,00 zł

Trzy osie i więcej

12

38

886,00 zł

1.201,00 zł

38

1.201,00 zł

1.738,00 zł

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 536,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.030,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXX / 167 / 2013 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Cykał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »