| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/266/2014 Rady Gminy Stara Kiszewa

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, na obszarze Gminy Stara Kiszewa

Na podstawie art.6,ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U.z 2013r. , poz. 1381 oraz z 2014r. poz.40), art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.), oraz na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z 2014r. poz. 935) , Rada Gminy Stara Kiszewa, uchwala co następuje:

§ 1.

1) Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku, w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, z kwoty 61,37 zł za 1 dt. do kwoty 53 zł za 1 dt.

2) Kwotę określoną w ust.1 przyjmuje się jako postawę do obliczania podatku rolnego na 2015 rok, na obszarze Gminy Stara Kiszewa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kiszewa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok, na obszarze Gminy Stara Kiszewa.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2014 roku traci moc uchwała Nr XXXV/197/2013 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 29 października 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego, na obszarze Gminy Stara Kiszewa (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego z dnia 12 listopada 2013r. poz.3845).

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Błaszczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »