| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/602/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 5 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2013r., poz. 594 ze zm.), art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

Masa całkowita pojazdu w tonach

Stawka podatku w złotych

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

580

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

910

Powyżej 9 i poniżej 12

1 130

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa całkowita

Stawki podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie jezdne

12

18

1 480

1 490

18

26

1 640

1 740

26

1 870

2 040

Trzy osie jezdne

12

26

1 640

1 740

26

1 870

2 040

Cztery osie jezdne i więcej

12

29

1 600

1 670

29

1 870

2 400

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton

Masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

Od 3,5 i poniżej 12

990

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub większej niż 12 ton

Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie jezdne

12

31

1 590

1 760

31

37

1 590

1 900

37

1 880

2 040

Trzy osie jezdne i więcej

12

37

1 490

1 690

37

1 820

2 500

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Stawka podatku w złotych

od 7 i poniżej 12

710

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś jezdna

12

18

1 020

1 060

18

1 340

1 350

Dwie osie jezdne

12

18

1 020

1 060

18

38

1 340

1 350

38

1 450

1 670

Trzy osie jezdne i więcej

12

37

1 340

1 350

37

1 430

1 450

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

Mniejsza niż 30

1 340

Równej lub wyższej niż 30

1 410

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/448/2013 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 11 września 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego z 2013r. poz. 3552).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach


Edmund Dunst


Uzasadnienie

Uchwała określa wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2015. Wysokość stawek jest zróżnicowana dla poszczególnych rodzajów środków transportowych i odpowiada podziałowi określonemu w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. Z 2014r., poz.849 ze zm.)

W stosunku do stawek obowiązujących w roku 2014 stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok obniżono o 25% w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych w górę. Przy określeniu stawek na 2015 rok uwzględniono obowiązujące stawki minimalne podatku od środków transportowych (obwieszczenie MF z dnia 10 października 2014r.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »