| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/313/2014 Rady Gminy Stary Targ

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie:określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.), art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz.849)Rada Gminy Stary Targ u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

1. Od budynków lub ich części :

a)

mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej,

0,72 zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej,

22,50 zł

c)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 1m2 powierzchni użytkowej

1,10 zł

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej,

10,80 zł

e)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2powierzchni użytkowej,

4,70 zł

f)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej,

7,00 zł

2. Od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni,

0,88 zł

b)

pod budynkami i budowlami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 1 m2 powierzchni ,

0,12 zł

c)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni,

4,58 zł

d)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni,

0,45 zł

3. Od budowli:Ich wartości określonej na podastawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-72%z wyjątkiem:Od budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego
odprowadzenia ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 0,1%

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Targ.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/250/2013 Rady Gminy w Starym Targu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Stary Targ


Krzysztof Knapik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »