| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/606/2014 Rady Miejskiej Władysławowa

z dnia 31 października 2014r.

w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 849), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r. (M. P. z 13 października 2014 , poz. 895) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (M. P. z 27 sierpnia 2014r. poz. 718)

Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdupowyżej 3,5 tonyi poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)

1

2

3

od

do

powyżej 3,5

5,5 włącznie

590,00

powyżej 5,5

9 włącznie

930,00

powyżej 9

poniżej 12

1.150,00

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdurównej lub wyższej niż 12 ton :

Liczba osi

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

5

Dwie osie

12 ton

15 ton

1.870,00

2.000,00

15 ton

2.000,00

2.100,00

Trzy osie

12 ton

25 ton

2.050,00

2.160,00

25 ton

2.120,00

2.190,00

Cztery osie

12 ton

31 ton

2.190,00

2.670,00

31 ton

2.260,00

2.670,00

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdówod 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita ( w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

1

2

3

od

do

powyżej 3,5

5,5 włącznie

1.230,00

powyżej5,5

9 włącznie

1.310,00

powyżej 9

poniżej 12

1.340,00

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdówrównej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba
osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

5

Dwie osie

12 ton

31 ton

1.730,00

1.770,00

31 ton

1.900,00

2.110,00

Trzy osie

12 ton

40 ton

1.900,00

2.000,00

40 ton

2.040,00

2.780,00

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitąod 7 ton i poniżej 12 ton,z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

1

2

3

7

poniżej 12

1.010,00

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitąrówną lub wyższą niż 12 ton,z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba
osi

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

5

Jedna oś

12 ton

25 ton

690,00

800,00

25 ton

740,00

910,00

Dwie osie

12 ton

28 ton

740,00

910,00

28 ton

38 ton

1.060,00

1.410,00

38 ton

1.260,00

1.850,00

Trzy osie

12 ton

38 ton

1.170,00

1.380,00

38 ton

1.260,00

1.400,00

7. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku (w złotych)

1

2

mniejsza niż 30

1.330,00

równa lub wyższa niż 30

1.660,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVII/442/2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 30 października 2013 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym Miasta Władysławowa w roku 2014.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków obowiązujących w 2015 roku na terenie Gminy Władysławowo.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zygmunt Orzeł


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz. U. z 2014r. , poz. 849 ) rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »