| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/192/2014 Rady Gminy Osieczna

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) R a d a G m i n y O s i e c z n a u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Określa się: 1/ wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN, IR, IL-1), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 2/ wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 3/ wzór załącznika do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 4/ wzór załącznika do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 5/ wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1), stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, 6/ wzór załącznika do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A), stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały, 7/ wzór załącznika do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały, 8/ wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1), stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały, 9/ wzór załącznika do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A), stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały, 10/ wzór załącznika do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/49/2011 Rady Gminy Osieczna z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krzemiński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/192/2014
Rady Gminy Osieczna
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2014
Rady Gminy Osieczna
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/192/2014
Rady Gminy Osieczna
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/192/2014
Rady Gminy Osieczna
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/192/2014
Rady Gminy Osieczna
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/192/2014
Rady Gminy Osieczna
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/192/2014
Rady Gminy Osieczna
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/192/2014
Rady Gminy Osieczna
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/192/2014
Rady Gminy Osieczna
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/192/2014
Rady Gminy Osieczna
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »