| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/301/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego

z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt 7 i 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.) Rada Powiatu Człuchowskiego

uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi:

L.p.

Rodzaj pojazdu

Cena jednostkowa brutto za usunięcie pojazdu z drogi * [zł]

Cena jednostkowa brutto za każdą rozpoczętą dobę przechowywania [zł]

1

2

3

4

1.

Rower lub motorower

112

19

2.

Motocykl

221

26

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t

485

39

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

606

51

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

858

73

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1265

135

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1539

199

* usługa obejmuje: dojazd, przygotowanie pojazdu do holowania, holowanie lub transport pojazdu na lawecie
oraz rozładunek pojazdu na parkingu strzeżonym.

§ 2.

Ustala się wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

L.p.

Rodzaj pojazdu

Czynności

Dojazd do miejsca zdarzenia [zł/km]

Holowanie lub przewóz usuniętego pojazdu [zł/km]

Maksymalna kwota kosztów nie może być wyższa od opłaty za usunięcie pojazdu [zł]

1

2

3

4

5

1.

Rower lub motorower

2,50

2,50

112

2.

Motocykl

2,50

2,50

221

3.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t

2,50

3,00

485

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t

3,00

4,50

606

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t

6,00

8,00

858

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

6,00

8,00

1265

7.

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

6,00

8,00

1539

§ 3.

Tracą moc:

1) uchwała nr XXXVI/219/2013 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu (Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 9 grudnia 2013 r., poz. 4422),

2) uchwała Nr XLVII/300/2014 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Człuchowskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu Człuchowskiego


Tadeusz Lisowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »