| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/472/2014 Rady Gminy Słupsk

z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/278/2009 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami: z 2013 poz. 1318, z 2014 poz. 379, 1072), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zmianiami: z 2010 Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 40)

Rada Gminy Słupsk uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Gminy Słupsk Nr XXXII/278/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wzór deklaracji na podatek rolny określony w załączniku nr 5 do Uchwały zastępuje się wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Słupsk


Mirosław Klemiato


Załącznik do Uchwały Nr XLIII/472/2014
Rady Gminy Słupsk
z dnia 13 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

We wzorze deklaracji na podatek rolny zmieniono części: F. PODATEK ROLNY OD GOSPODARSTWA ROLNEGO, G. PODATEK ROLNY OD UŻYTKÓW ROLNYCH NIE STANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROLNYCH, H. TERMINY PŁATNOŚCI.

W sposób bardziej przejrzysty ustalono sposób obliczania podatku rolnego w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego lub posiadania użytków rolnych nie tworzących gospodarstwa rolnego. Zmiana ma na celu ułatwienie podatnikom wypełnienia deklaracji i prawidłowego obliczenia podatku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »