| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVIII/1395/14 Rady Miasta Gdańska

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r.: poz. 594, zm. Dz. U. poz. 645, poz. 1318, zm. z 2014 r: Dz. U. poz. 379, poz. 1072), art. 19 pkt 1 lit.b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych [1] (tekst jedn.: Dz. U. z 2014r., poz. 849), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749, zm. poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, M. P. z 2012 r.: poz. 583, poz. 584, zm. z 2013 r: Dz. U. poz. 35, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1313, poz. 1289, M. P. z 2013 r. poz. 736, poz. 747, zm. z 2014 r.: Dz. U. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1215) w związku z Uchwałą Nr XXIX/794/08 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera sie opłatę miejscową (Dz. U. Woj. Pomor. z 2009 r. Nr 2 poz.64)

uchwala się, co następuje :

§ 1.

Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w mieście Gdańsku w wysokości 2,20 zł.

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% należnie zainkasowanej opłaty.

3. Poboru opłaty miejscowej inkasenci dokonują na drukach stosowanych do przyjmowania wpłat gotówkowych w jednostkach własnych lub na drukach kwitariuszy przychodowych K-103 pobieranych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

4. Dowód uiszczenia opłaty miejscowej powinien zawierać dane umożliwiające: identyfikację egzemplarza pokwitowania, podatnika, podatku, wysokości pobranej kwoty, okresu którego wpłata dotyczy, datę wpłaty.

5. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia do budżetu miasta pełnej kwoty pobranej opłaty miejscowej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

6. Wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności inkasent otrzyma na podstawie złożonego do Urzędu Miejskiego w Gdańsku rozliczenia pobranej opłaty oraz wystawionego rachunku lub faktury. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 14 dni od dnia wpływu rachunku lub faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

§ 3.

1. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wskazane w załączniku.

2. Do poboru w drodze inkasa wyznacza się również osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne niewymienione w załączniku, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę w mieście Gdańsku w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

§ 5.

1. Traci moc uchwała Nr XLII/929/13 z dnia 26 września 2013r. Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska


Bogdan Oleszek


Załącznik do Uchwały Nr LVIII/1395/14
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 października 2014 r.

Wykaz inkasentów opłaty miejscowej

1)Abak Pokoje Gościnne Maciej Macur, 80-171 Gdańsk, ul. Beethovena 8b,

2)Agis Maria Stieler, 80-110 Gdańsk, ul. Drwęcka 9,

3)Alfa Kurkowska Krystyna, 80-279 Gdańsk, ul. Kmieca 7,

4)AkaP S.C. Falkiewicz, Świgoń, Szymańska "Stara Karczma", 80-324 Gdańsk, ul. Stary Rynek Oliwski 7,

5)Amber Apartament Mirosław Szczepankiewicz, 80-828 Gdańsk, ul. Długi Targ 20/21/1,

6)Ango Wynajem Pokoi Jan Psuj, 80-339 Gdańsk, ul. Dickmana 13,

7)Apartament Na Starówce KAPART Krzysztofa Stępień, 80-110 Gdańsk, ul. Św. Ducha 53/55,

8)Apartament Wakacyjny Franciszek Szajda, 80-171 Gdańsk, ul. Beethovena 38/1,

9)AWFiS im. J. Śniadeckiego, 80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 33,

10)Drink Bar"Rozi" Pokoje Gościnne Bartosz Wądołowski, 80-392 Gdańsk, ul. Słupska 28,

11)Biuro Handlowe "Tallar" Teresa i Ryszard Talar "Zajazd Talar", 80-017 Gdańsk, ul. Św. Wojciecha 217,

12)BLB Marcin Bortkun "Just Hotel", 80-726 Gdańsk, ul. Zawodzie 20,

13)Bursa Gdańska, 80-845 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 51/52,

14)Bosz Wynajem Pokoi Jerzy Szymański, 80-110 Gdańsk, ul. Na Zboczu 105,

15)Firma Handlowo-Usługowa "JAN" Camping Stogi, 80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 9,

16)Centrum Edukacji Nauczycieli, 80-401 Gdańsk, ul. Hallera 14,

17)Centrum Hotelowo - Konferencyjne "Alma", 80-680 Gdańsk, ul. Falowa 4,

18)Sun&Snow Sp. z o.o., 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 42,

19)Dom Aktora S.C., W. Kusińska, 80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 55/56,

20)Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2,

21)Hotel ORLE Centrum Konferencyjne B. Zdanowski, K. Podkówka S.J., 80-680 Gdańsk, ul. Lazurowa 8,

22)Dom Wczasowy "Stogi", 80-687 Gdańsk, ul. Wydmy 4,

23)Dom Pielgrzyma przy Parafii Miłosierdzia Bożego, 80-206 Gdańsk, ul. Myśliwska 25,

24)Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku, 80-822 Gdańsk, ul. Św. Trójcy 4,

25)Walewscy-Dworek i Restauracja, WALEWSCY S.C. Szymon i Maciej Walewscy 80-298 Gdańsk, ul. Kartuska 477,

26)Dwór Oliwski Sp. z o.o., 80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4,

27)Fala Wynajem Pokoi Gościnnych, Zofia i Sławomir Tryb, 80-680 Gdańsk, ul. Falowa 3,

28)Willa Preludium, Zbigniew Janik, 80-286 Gdańsk ul. Jaskowa Dolina 94,

29)F.H.U. "Jan" Jan Pyrzanowski, 80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 9,

30)ZIELONY DOMEK, Marian Sieńkowski, 80-124 Gdańsk ul. Nowogródzka 22,

31)Hotel Logos Związek Nauczycielstwa Polskiego, 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 28,

32)Gdański Klub Sportowy "Stoczniowiec", Hotel OLIVIA 80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 470,

33)Gniecki Kazimierz "Gościniec Gniecki", 80-175 Gdańsk, ul. Kartuska 357,

34)Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 80-001 Gdańsk, ul. Trakt Św. Wojciecha 293 "Zajazd Lipce",

35)Grand - Tourist S.C. Krzysztof Kossakowski, Joanna Sidorczak, 80-895 Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 8,

36)Handel Usługi Transport Jacek Cegielski, 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 6c,

37)Waldemar Kalinowski Hostel przy Targu Rybnym, 80-841 Gdańsk, ul. Grodzka 21,

38)Hotel "Amazonka" Panek Teresa, 80-360 Gdańsk, ul. Krzywoustego 13,

39)Hotel "Bartan" Bożenna Gast i Krystian Gast, 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 9A,

40)Hotel "Dal" DEKOM Sp. z o.o., 80-365 Gdańsk, ul. Czarny Dwór 4,

41)Hotel "Gdańsk" NARO Investment Sp. z o.o., 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 9,

42)Ośrodek Wczasowy "GRYF" Wioletta Łącka, 72-346 Pobierowo, ul. Graniczna 1,

43)Hotel Hanza Unia Sp. z o.o. Oddział Gdańsk, ul. Tokarska 6, 86-300 Grudziądz ul. Szosa Toruńska 32-38,

44)Hotel "Hilton" Jan Wójcikiewicz, 80-838 Gdańsk, ul. Targ Rybny 1,

45)Biuro Doradztwa Gospodarczego HM Sp. z o.o. Hotel "Impresja" 81-230 Rumia, ul. Gdańska 24

46)Puby i Restauracje Sp. z o.o. Hotel "Królewski", 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1,

47)Hotel "Lival" Waldemar Tkacz, 80-512 Gdańsk, ul. Młodzieży Polskiej 10-12,

48)ORBIS S.A. Oddział Mercure Gdańsk Stare Miasto,80-890 Gdańsk, ul. Heveliusza 22,

49)ORBIS S.A. Oddział Hotel "Novotel Marina", 80-342 Gdańsk, ul. Jelitkowska 20,

50)ORBIS S.A. Oddział Hotel "Novotel Centrum", 80-749 Gdańsk, ul. Pszenna 1,

51)Hotel "Oliwski", Sp. z o.o. 80-332 Gdańśk, ul. Piastowska 1,

52)Willa TARA Czesław Krawczak, 80-279 Gdańsk, ul. Kmieca 18,

53)Hotel "Podewils" Sp. z o.o., 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 2,

54)ORBIS S.A. Oddział Hotel "Posejdon", 80-341 Gdańsk, ul. Kapliczna 30,

55)Qubus Hotel Management Sp. z o.o., 15-117 Wrocław, ul. Skierniewicka 18,

56)Hotel "Renusz" Danuta Renusz, 80-680 Gdańsk, ul. Nadwiślana 56,

57)Dom Pomocy Społecznej, 80-308 Gdańsk ul. Polanki 121,

58)Hotel "Szydłowski" Sp. z o.o., 80-244 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 114,

59)Hotel "Wolne Miasto" Parlament S.J., 80-834 Gdańsk, ul. Św. Ducha 2,

60)Instytut Uprawy Nawożenia i Globoznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy, Żelisławki 2 Pszczółki, Ośrodek Wypoczynkowy JUNG,80-680 Gdańsk, ul.Tęczowa 45,

61)Jaszczurówka Usługi Handlowo - Gastronomiczne Barbara Jaszczurowska, 80-292 Gdańsk ul. Podkarpacka 11

62)MARTEL Krzysztof Stepokura "Jaśkowy Dworek", 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 57a,

63)Klub Strzelecki - Pokoje Gościnne, 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 114,

64)"Kolegium Pracowników Służb Społecznych ""Nord"" Kompleks Usług Szkoleniowo-Noclegowych, 80-502 Gdańsk, ul. Hallera 245,"

65)Komenda Wojewódzka Policji Hotel Policyjny, 80-043 Gdańsk, ul.Trakt Św.Wojciecha 113,

66)Apartament Dygito, Marek Jędraszak, 80-834 Gdańsk ul. Grobla I 13F/44,

67)La Petite Na Zoczu, Noclegi, Hanna Koch-Mehrin, Wojciech Bieniecki, 80-110 Gdańsk, ul. Na Zboczu 39,

68)Lido Jerzy Szymanik, 80-512 Gdańsk, ul. Brzeźnieńska 4,

69)Apartamenty Patio, Robert Tworkowski, 80-834 Gdańsk ul. Św. Ducha 91/95 lok.2,

70)Arena Apartament, 80-870 Gdańsk ul. Reja 32E/9,

71)Pokoje Gościnne Miks 80-402 Gdańsk, ul. Kliniczna 1,

72)Melisa Sp. z o.o., 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 90,

73)Morski Oddział Straży Granicznej - Internat, 80-917 Gdańsk, ul. Oliwska 35,

74)NBP Oddział Okręgowy, 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 1,

75)Noclegi "U Justyny" Teresa Krzyczkowska, 80-734 Gdańsk, ul. Olszyńska 53A,

76)DM Invest Sp. z o.o., 81-702 Sopot ul. Lipowa 5/2,

77)Ośrodek Dom Harcerza w Gdańsku, 80-823 Gdańsk, ul. Za Murami 2-10,

78)Ośrodek Przygotowań Olimpijskich, 80-336 Gdańsk, ul. Wiejska 1,

79)Ośrodek Wypoczynkowy "Koral" Wiesława Pulkowska, 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 20,

80)Ośrodek Wypoczynkowy "Neptun" Elzbieta Kaczmarek, 80-680 Gdańsk, ul. Tęczowa 12,

81)Ośrodek Wypoczynkowy "Relaks", 80-680 Gdańsk, ul. Barwna 1,

82)Pan Tadeusz Wynajem Pokoi, Teresa Zdziennicka, 80-123 Gdańsk, ul. Pana Tadeusza 74,

83)Pensjonat "Bursztyn" Małgorzata Kwiatkowska, 80-512 Gdańsk, ul. Oksywska 1,

84)Pensjonat "Stara Wędzarnia" Bartosz Grabowski, 80-680 Gdańsk, ul. Nadwiślańska 79,

85)PHU Mac Maciej Moglinicki, 80-690 Gdańsk, ul. Wiosłowa 40,

86)"PHU Automatyk Serwis Bydgoszcz, ul. Ptasia 19, Ośrodek Wypoczynkowy ""Bursztyn"", 80-680 Gdańsk, ul. Falowa 8,"

87)Politechnika Gdańska, 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12,

88)Pokoje Gościnne "Angela" Andżelika Grzywacz, 80-171 Gdańsk, ul. Beethovena 12,

89)Pokoje Gościnne "Gdańskie Spanie" Stanisław Sobaszek, 80-156 Gdańsk, ul. Kozietulskiego 16,

90)Pokoje Gościnne "Karolina", 80-171 Gdańsk, ul. Małcużyńskiego 39,

91)Orange Szkolenia Sp. z o.o., 80-407 Gdańsk ul. Żywiecka 2C,

92)Pokoje Gościnne "LuLu" Hinc Kazimierz, 80-110 Gdańsk, ul. Drwęcka 5,

93)PPHU "Roko" Dom Sportowca, 80-221 Gdańsk, ul. Traugutta 29,

94)Pomorzanin sp. z o.o., Hotel "Dwór Prawdzica", 80-341 Gdańsk, ul. Piastowska 198,

95)Portus Ośrodek Wypoczynkowy, 80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 10,

96)"Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AWBUD Andrzej Wąsowski Bydgoszcz ul. Mińska 32, Ośrodek Wypoczynkowy Sawa, 80-680 Gdańsk, Nadwiślańska 37,"

97)Konstanty Łuczkowski "Przystań u Kostka" , 80-690 Gdańsk, ul. Trałowa 20,

98)Radisson Blu Hotel "REZYDENT" S.A., 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 142,

99)ALEXANDRIAACTIVE Apartament 80-254 Gdańsk, ul. Zubrzyckiego 3,

100)Sąd Apelacyjny w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Długie Ogrody 28/29,

101)Scandic Polen sp. z o.o., 80-895 Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 9,

102)Sezonowy Wynajem Domków Kempingowych Pod Brzozami, Zbigniew Laskowski, 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 1,

103)Andrzej Jaskow Willa PARNAS, 80-750 Gdańsk, ul. Spichrzowa 12,

104)Ster Janusz Szyprowski, 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 19,

105)"Spółdzielnia Mieszkaniowa ""Długie Ogrody"" - Gdański Dom Turystyczny ""Długie Ogrody"", 80-716 Gdańsk, ul. Rzęsna 1,

106)Amber Trans Jolanta Marc, 05-555 Tarczyn ul. Błońska 10A/1 Ośrodek Wypoczynkowy ""Bursztynowy Las"",

107)Hotel Północny, 80-139 Gdańsk, ul. Zakopiańska 40,

108)Pokoje Gościnne ""Swissmed"", 80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44,"

109)Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 80-314 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 244,

110)"Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Adalberta Gdańsk, ul. Jana Pawła II 50, Hotel Pielęgniarek, 80-457 Gdańsk, ul. Majewskich 22,"

111)AGATOMDOM 80-110 Gdańsk, ul. Bystrzycka 16,

112)Uniwersytet Gdański, 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1a,

113)"Usługi Turystyczno Wczasowe Kamila Zwierzchowska Łódź, ul. Traktorowa 63/208, Ośrodek Wypoczynkowy, 80-690 Gdańsk, ul. Wiosłowa 5,"

114)Villa Ada Wynajem Pokoi Gościnnych Michał Nieroda,80-313 Gdańsk, ul.Noakowskiego 6,

115)Villa Akme Tadeusz Bieniecki, 80-110 Gdańsk, ul. Drwęcka 1,

116)Villa Alicja - Krystyna Frask-Machelewska, 80-001 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 346,

117)Villa Anna Niezbecka Bogusława Anna, 80-808 Gdańsk, ul. Rydygiera 10,

118)Villa Eva - Kulczycka Ewa, 80-251 Gdańsk, ul. Batorego 28B,

119)Villa Lena Magdalena Dałkiewicz, 80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 9,

120)Villa Lido Piotr Łuczyn, 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 20,

121)Villa Nad Potokiem Andrzej Rzepka, 80-283 Gdańsk, ul. Potokowa 21E,

122)Villa Pascal, Sławomir Borkowski, 80-510 Gdańsk, ul. Łamana 5,

123)Villa Paul Ewa Redman- Pokoje Gościnne, 80-299 Gdańsk, ul. Kielnieńska 166,

124)Villa Sart - Pokoje Gościnne Szumski Artur, 80-318 Gdańsk, ul. Wąsowicza 2A,

125)Via Steso Ewa Wojciechowska, 80-135 Gdańsk, ul. Nad Jarem 53,

126)Villa Stratus, Zbigniew Kraszewski, 80-808 Gdańsk, ul. Bpa Andrzeja Wronki 14,

127)Wentur Wynajem Pokoi Gościnnych - Jan Wentk, 80-110 Gdańsk, ul. Drwęcka 7,

128)Willa Albatros Wynajem Pokoi Gościnnych Stanisław Malinowski, 80-353 Gdańsk, ul. Leszka Białego 12,

129)Willa Antonieff Antoni Fijałkowski, 80-358 Gdańsk, ul. Piastowska 117,

130)Willa Biała Lilia, 80-750 Gdańsk, ul. Spichrzowa 16, Henryk Gawin,

131)Willa Emilia, 80-170 Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 69,

132)Willa Isabel Ewa Pietrzykowska, 80-110 Gdańsk, ul. Na Zboczu 67a,

133)Willa Jolanta Jolanta Sawicka, 80-110 Gdańsk, ul. Narewska 15,

134)Willa Litarion Gizela Kulesza-Owsikowska, 80-750 Gdańsk, ul. Spichrzowa 18,

135)Willa Oliwia - Arkadiusz Wysłocki, 80-386 Gdańsk, ul. Lęborska 10,

136)Willa Zbyszko Elżbieta i Zbigniew Łagoda, 80-388 Gdańsk, ul. Władysławowska 1,

137)Willa Złota Plaża, Wojciech Olbryś, 80-341 Gdańsk, ul. Kapliczna 12,

138)Wrona Aleksandra, 80-654 Gdańsk, ul. Sokola 32A,

139)Wynajem Pokoi Gościnnych - Restauracja "Orzeł" Dariusz Stefanowski, 80-309 Gdańsk, ul. Warszawska 88,

140)Wynajem Pokoi "Moris" Stanisław Raczkowski, 80-342 Gdańsk, ul. Bursztynowa 10,

141)Qualia Hotel Management Sp. z o.o., 00-640 Warszawa ul. Mokotowska 1, Hotel Tulip Gdańsk Residence,

142)Zajazd "Otelix" Iwona Bezdziecka - Kosik, 80-032 Gdańsk, Gościnna 3,

143)Zajazd pod Olivką Jacek Becker, 80-328 Gdańsk, ul. Kościerska 1A,

144)Zajazd Srebrny Młyn Ewelina Bilska, 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 78,

145)ZZPR RP w Kościanie, Oś. Piastowskie 55/8 Ośrodek Wypoczynkowy, 80-680 Gdańsk, ul. Turystyczna 22,

146)ZUS, 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33,

147)Zakłady Mechaniczne Chemitex sp. z o.o. Sieradz ul. Mickiewicza 4, Ośrodek Wypoczynkowy, 80-690 Gdańsk, ul. Wiosłowa 41/43,

148)Związek Rzemiosła Polskiego Warszawa ul. Miodowa 14, Dom Wypoczynkowy Rzemieślnik, 80-341 Gdańsk, ul. Piastowska 206,

149)FH Margot - Małgorzata Panas, 80-286 Gdańsk ul. Jaśkowa Dolina 108,

150)Karolina Chylińska Villa RAMZES, 80-511 Gdańsk, ul. Dworska 4A,

151)Hotele Polskie Sp. z o.o., 78-100 Kołobrzeg, ul. Kasprowicza 4, Hotel Artus,

152)ASTA Sp. z o.o. , 80-633 Gdańsk, ul. Jodłowa 65/1 Hotel Spójnia,

153)Stacja Ratownictwa Morskiego, Świbno - Capała Bogusław, 80-690 Gdańsk, ul. Świbnieńska 9B,

154)Nad Potokiem Piotr Jabłoński, 80-341 Gdańsk, ul. Morska 4,

155)P.P.H.U.-Papiron, Elzbieta Wiśniewska, 80-731 Gdańsk, ul. Niwki 14,

156)Bursztynowe Piaski, Andrzej Krajewski, 80-690 Gdańsk, ul. Węgorzowa 9B,

157)Apartament CHLEBNICKA 80-830 Gdańsk, ul. Chlebnicka 43/44,

158)Świątek Izabela, 80-689 Gdańsk, ul. Tęczowa 19,

159)Studio Justyna - Sun, Adam Brzóska, 81-321 Gdynia, ul. Podolska 149,

160)Apartamenty u Ani, Anna Stępniewska, 80-680 Gdańsk, ul. Kanałowa 14,

161)Zespół Szkół Zawodowych Nr 9, 80-364 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 35,

162)Apartament DŁUGA 80-759 Gdańsk, ul. Długa 16/17,

163)Hotel "ADMIRAŁ", 80-837 Gdańsk, ul. Tobiasza 9,

164)Villa Palladium, Monika Czerwińska-Ziemann, 80-336 Gdańsk, ul. Czyżewskiego 20,

165)Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 245B,

166)Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 80-858 Gdańsk, ul. Wałowa 21,

167)Apartament GDAŃSK 80-759 Gdańsk, ul. Mostek 26,

168)FOCUS HOTEL Sp. z o.o., 85-021 Bydgoszcz, ul. Gdańska 138-140,

169)RIVERSIDE HOSTEL, Karol Bartkowski, 80-828 Gdańsk, ul. Powroźnicza 18/24 lok.2,

170)Dobry Hotel- Mięczkowski Spółka Komandytowa, 81-762 Sopot, ul. Pułaskiego 18-20,

171)GSH Q Hotel Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, 81-762 Sopot, ul. Pułaskiego 18-20,

172)Hotel AUREUS - Mięczkowski Spółka Komandytowa, 81-762 Sopot, ul. Pułaskiego 18-20,

173)KAMDECO - Niewiadomska Magdalena, 83-304 Przodkowo, Kowale Dolne 88,

174)Morskie Oko - Filip Podgórczyk, 80-341 Gdańsk, ul. Morska 5,

175)Metamorphosis - Bożentyna Skoczewska-Semenowicz, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 3A/5,

176)Sopot Group Teresa Rabsz-Piesik, 81-701 Sopot, ul. Niepodległości 765B/3,

177)ABC Sp. z o.o., 80-171 Gdańsk, ul. Beethovena 8, Hotel Amber,

178)Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy OPO, PPH BMJ Marian Wandtke S.J., 80-336 Gdańsk, ul. Górskiego 1,

179)Hotres Sp. z o.o., 02-622 Warszawa, ul. Malczewskiego 56, Hotel Holland House Residence,

180)Agencja "TAY" Tadeusz Jurga, 80-251 Gdańsk, ul. Batorego 47

181)Hostel Wolna Chata, Usługi Hotelowe Magdalena Grygierowska, 80-360 Gdańsk, ul. Krzywoustego 8,

182)Baranowski Witold, 80-654 Gdańsk, ul. Sokola 22,

183)Willa Fahrenheita - Jacek Bitel, 80-214 Gdańsk, ul. Fahrenheita 3,

184)Pokoje Gościnne Irena Lewandowska, 80-342 Gdańsk, ul. Błękitna 1,

185)Piekarnia-Cukiernia"Pellowski", Łukasz Pellowski, 80-845 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 82 ,

186)Akademicki Związek Sportu COSA, 80-642 Gdańsk, ul. Stogi 20, Centrum Galion,

187)Bursztynowa Wyspa, 80-680 Gdańsk, ul. Nadwiślańska 22, PHU "PRYMUS" Tomasz Filipowicz,

188)Mac-Tur Pokoje gościnne, Maria Macur, 80-171 Gdańsk, ul. Beethovena 8,

189)Willa Ela - Elżbieta Wolińska, 80-356 Gdańsk, ul. Mściwoja II 79,

190)Tomasz Zawadzki "AMBER APARTAMENTS", 80-894 Gdańsk, ul. Garncarska 7/8/9,

191)Apartament GROBLA 80-834 Gdańsk, ul. Grobla I 13D,

192)"BOOKING" Wioletta Leszczyńska, 80-811 Gdańsk, ul. Kaznodziejska 7/15,

193)Abwentur Wynajem Pokoi Sylwester Wentk, 80-110 Gdańsk, ul. Drwęcka 7,

194)BEST WESTERN Bonum Hotel, Sieńkowski Marian i Sieńkowska Jadwiga, 80-839 Gdańsk, ul. Sieroca 3,

195)Hostel 100 TEN Irena Lenga, 80-306 Gdańsk, ul. Polanki 110C,

196)AAALE! Hostel Janusz Wiśniewski, 80-703 Gdańsk, ul. Siennicka 25,

197)Joanna Klejna-Hirsz ART Studio, 80-831 Gdańsk, ul. Długie Pobrzeże 3,

198)Dom Gościnny Sióstr Brygidek, 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 124,

199)PTTK Oddział Gdański Dom Schumannów, 80-827 Gdańsk, ul. Długa 45,

200)Dom Turysty MAG Czesław Wojda, 80-692 Gdańsk, ul. Świbnieńska 92,

201)Duniec Ryszard "Duńcówka", 80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 2,

202)Agata Bielówka Grand Hostel Gdańsk, 80-836 Gdańsk, ul. Kołodziejska 2,

203)ZHP Harcerska Baza Obozowa MORENA, 80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 77,

204)Kwatery Pracownicze Tatarata Piotr, 80-121 Gdańsk, ul. Łostowicka 25,

205)Andrzej Rybicki Kamienica Gotyk, 80-833 Gdańsk, ul. Mariacka 1,

206)MIDTOWN HOSTEL Kucharski Krzysztof, 80-844 Gdańsk, ul. Podwale Staromiejskie 105/106,

207)OŁOWIANKA E.U. Katarzyna Gałkowska, 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 3A,

208)Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe VIKA, Kazimierz Wiśniewski, 80-175 Gdańsk, ul. Żródlana 5,

209)Apartament LA PLAZA 80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 1,

210)Apartament Mariacka 80-833 Gdańsk, ul. Mariacka 37/39,

211)Apartament MORSKI 80-373 Gdańsk, ul. Dąbrowszczaków 2F/5,

212)Apartament NA WYSPIE 80-747 Gdańsk, ul. Toruńska 15E,

213)Apartament OGARNA 80-826 Gdańs, ul. Ogarna 111/112,

214)Apartament PIWNA 80-831 Gdańsk ul. Piwna 17/18,

215)Apartament PRZY RATUSZU 80-826 Gdańsk, ul. Ogarna 107E,

216)Apartament SOBIESKI 80-894 Gdańsk, ul. Garncarska 10/16,

217)Apartament SOLEIL I 80-835 Gdańsk, ul. Tandeta 1/33,

218)Apartament SOLEIL II 80-834 Gdańsk, ul. Św.Ducha 59/61/2,

219)Apartament SOLEIL II 80-834 Gdańsk, ul. Św.Ducha 99/3,

220)Apartament Wakacyjny Mariacka 80-833 Gdańsk, ul. Mariacka 28/30,

221)Apartamenty NA POGODNEJ 80-680 Gdańsk, ul. Pogodna 3,

222)Apartamenty SZAFARNIA 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 6/1,

223)Apartamenty U ANI 80-680 Gdańsk, ul. Kanalowa 14,

224)Brygida Charczun 80-690 Gdańsk, ul. Wiosłowa 10,

225)DRAGON-Domki 80-690 Gdańsk, ul. Świbnieńska 22,

226)Elena Dobroczek NOCLEGI 80-287 Gdańsk, ul. Migowska 71C,

227)Gospodarstwo Agroturystyczne PRZYSTAŃ 80-680 Gdańsk, ul. Jachtowa 3,

228)GRYF Wynajem pokoi gościnnych 80-864 Gdańsk, ul. Jana z Kolna 22,

229)JB Serwis Apartament 80-754 Gdańsk, ul. Długie Ogrody 11C,

230)KOBZA HAUS 80-750 Gdańsk, ul. Stagiewna 2,

231)Kwatera POD Świerkiem 80-217 Gdańsk, ul. Kręta 29,

232)LESZCZYNOWY DWOREK 80-175 Gdańsk, ul. Leszczynowa 12D,

233)MAKI HOUSE Renata Kopińska 80-690 Gdańsk, ul. Narcyzowa 41,

234)MARINA CLUB 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 10,

235)Noclegi APRO 80-718 Gdańsk, ul. Tarcice 9,

236)MERCEDESS 80-391 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 21A,

237)Nowoczesny Apartament w centrum Gdańska 80-857 Gdańsk, ul. Stare Domki 5,

238)Pokoje Gościnne 80-636 Gdańsk, ul. Mrongowiusza 3,

239)Pokoje Gościnne 80-041 Gdańsk, ul. Okulickiego 9A,

240)Pokoje Gościnne Anna Grabarczyk 80-680 Gdańsk, ul. Nadwiślańska 62,

241)Pokoje Gościnne u Mirki 80-298 Gdańsk, ul. Inżynierska 1,

242)Rezydencja- ALCAPONE 80-206 Gdańsk, ul. Myśliwska 18,

243)Stylowy Apartament w Centrum Gdańska 80-857 Gdańsk, ul. Stare Domki 5,

244)Villa AIDA 80-110 Gdańsk, ul. Na Zboczu 83,

245)Villa AMBRA 80-299 Gdańsk, ul. Juraty 24,

246)Villa ASESOR 80-119 Gdańsk, ul. Podkomorzego 2A,

247)Villa MORENA 80-283 Gdańsk, ul. Szczodra 9,

248)Villa PICA PACA 80-750 Gdańsk, ul. Spichrzowa 20,

249)Willa BUSZTYNOWA 13 80-342 Gdańsk, ul. Bursztynowa 13,

250)Willa przy REFORMACKIEJ 80-806 Gdańsk, ul. Reformacka 4,

251)100TEN HOSTEL 80-306 Gdańsk, ul. Polanki 110C,

252)3 CITY HOSTEL 80-886 Gdańsk, ul. Targ Drzewny 12,

253)Dom Zachariasza ZAPPIO 80-840 Gdańsk, ul. Świetojańska 49,

254)Hostel FILIP 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 11,

255)HOSTEL 22 80-843 Gdańsk, ul. Panieńska 22,

256)Hostel CITY CENTER 80-756 Gdańsk, ul. Angielska Grobla 8,

257)Hostel CYCLE ON 80-750 Gdańsk, ul. Spichrzowa 15,

258)Hostel UNIVERSUS 80-827 Gdańsk, ul. Podgarbary 10,

259)Hostel KARTUSKA 80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 191A,

260)Hostel LA GUITARRA 80-841 Gdańsk, ul. Grodzka 12,

261)Hostel SOUND 80-888 Gdańsk ul. Długie Pobrzeże 16,

262)STAY INN 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 28,

263)Hotel GRAND CRU 80-882 Gdańsk, ul. Rycerska 11-12,

264)BEST WESTERN PLUS ARKON PARK HOTEL 80-384 Gdańsk, ul. Śląska 10,

265)Hotel FAHRENHEIT 80-841 Gdańsk, ul.Grodzka 19,

266)Hotel FOCUS 80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 85,

267)Hotel HAMPTON BY HILTON GDAŃSK AIRPORT 80-298 Gdańsk ul. Słowackiego 220,

268)Hotel ARENA EXPO 80-557 Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 1,

269)Hotel SPÓJNIA 80-257 Gdańsk, ul. Słowackiego 4,

270)Pensjonat TULIPAN 80-690 Gdańsk, ul. Kwiatowa 6.


[1]] Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »