| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/23/3015 Rady Gminy Potęgowo

z dnia 23 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIX/346/2014 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.), art. 10 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm); obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 (M.P.z 13.10.2014r. poz. 895) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07.08.2014.r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. ( M.P. z 27.08.2014r., poz. 718) , Rada Gminy Potęgowo

uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść uchwały Nr XLIX / 346/2014 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30.10.2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku - poprzez dodanie po paragrafie 1-szym, paragrafu 2-go w brzmieniu:

§2 Zwalnia się od podatku środki transportowe służące do:

- dowozu dzieci do placówek oświatowych,

- ochrony przeciwpożarowej,

- świadczenia usług komunalnych,

- dowozu osób niepełnosprawnych,

- z wyjątkiem pojazdów wykorzystanych do działalności gospodarczej". Paragrafy 2, 3, 4 i 5 uchwały otrzymują odpowiednio numerację 3, 4, 5 i 6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo


Waldemar Zientarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Biernacki

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »