| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Czarna Dąbrówka

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art.14 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2 oraz ust.7 w związku z art.6 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn.zm.)Rada Gminy w Czarnej Dąbrówce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzone przez Gminę Czarna Dąbrówka zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie pięciu godzin dziennie.

2. Godziny, w których odbywa się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka, określone są w statutach szkół podstawowych i zespołów szkół.

§ 2. 1. Opłata za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i zespołach szkół w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 jest bezpłatna . Opłata nie obejmuje kosztów dożywiania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna Dąbrówka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka


Tadeusz Gralak


Uzasadnienie

Na podstawie art.14 ust.5 pkt.1 i pkt.2 oraz ust. 7 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący nie krótszym niż 5 godzin dziennie. W ustawie określono maksymalną opłatę za powyższe świadczenia, które nie mogą być wyższe niż 1 zł. za godzinę zajęć. Projekt uchwały wprowadza zapis o zwolnieniu wszystkich dzieci z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przekraczających ustawowe pięć godzin dziennie..

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »