| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 15 Prezydenta Miasta Gdańska

z dnia 17 listopada 2014r.

do Porozumienia Międzygminnego z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie przejęcia przez Miasto Gdańsk wykonywania zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Pruszcz Gdański,

zawarty pomiędzy Miastem Gdańsk z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, reprezentowanym przez:

Macieja Lisickiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska

a Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 30, reprezentowaną przez:

Magdalenę Kołodziejczak Wójta Gminy Pruszcz Gdański

Miasto Gdańsk, realizując uchwałę Nr LVII/1439/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 października 2014 r. oraz realizując uchwałę Nr XXXIX/115/2013 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16 grudnia 2013 r. wprowadzają do Porozumienia Międzygminnego z dnia 23 grudnia 2003 r. , zmienionego następującymi aneksami: Aneks Nr 1 z dnia 25 czerwca 2004 r., Aneks Nr 2 z dnia 29 października 2004 r., Aneks Nr 3 z dnia 28 kwietnia 2005 r., Aneks Nr 4 z dnia 19 grudnia 2005 r., Aneks Nr 5 z dnia 28 grudnia 2005 r., Aneks Nr 6 z dnia 22 maja 2006 r., Aneks Nr 7 z dnia 29 grudnia 2006 r., Aneks Nr 8 z dnia 11 stycznia 2008 r., Aneks Nr 9 z dnia 11 marca 2009 r., Aneks Nr 10 z dnia 11 marca 2009 r., Aneks Nr 11 z dnia 10 marca 2010 r., Aneks Nr 12 z dnia 01 grudnia 2010 r., Aneks Nr 13 z dnia 17 marca 2011 r., Aneks Nr 14 z dnia 25 czerwca 2012 r., zmiany o następującej treści:

§ 1.

1. W § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

W przypadku nie dokonania przez Gminę Pruszcz Gdański dopłaty budżetowej określonej w ust. 1 w wysokościach i terminach wskazanych w Umowie Wykonawczej Gmina Pruszcz Gdański zapłaci Miastu Gdańsk odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.".

2. W § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Ostateczną wielkość udziału Gminy Pruszcz Gdański w kosztach wykonania przez Miasto Gdańsk zadań, będących przedmiotem Porozumienia dla poprzedniego roku ustala Miasto Gdańsk po zakończeniu roku na podstawie faktycznie poniesionych kosztów, w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku i w tym terminie Gmina Pruszcz Gdański zostanie poinformowana o powstałej nadwyżce lub niedoborze środków.".

3. W § 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy ostateczna wielkość udziału w kosztach Gminy Pruszcz Gdański dla poprzedniego roku będzie większa od planowanej dopłaty budżetowej, powstały niedobór zostanie pokryty przez Gminę Pruszcz Gdański w terminie do dnia 15 lutego następnego roku.".

4. W § 3 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

W przypadku, gdy ostateczna wielkość udziału w kosztach Gminy Pruszcz Gdański dla poprzedniego roku będzie mniejsza od planowanej dopłaty budżetowej, powstała nadwyżka zostanie zwrócona Gminie Pruszcz Gdański przez Miasto Gdańsk w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.".

5. W § 3 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

W razie zwłoki w płatnościach z tytułów określonych w ust. 8 i 9 Stronom należne będą odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.".

6. W § 3 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

W przypadku stwierdzenia, po terminie określonym w ust. 9, że dopłata budżetowa do komunikacji miejskiej pobrana została nienależnie lub w nadmiernej wysokości, część pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności.".

7. W § 3 dotychczasowy ust. 11 oznacza się odpowiednio jako ust. 12.

§ 2.

Aneks został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Gminy Pruszcz Gdański, trzy dla Miasta Gdańska.

§ 3.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Prezydent Miasta Gdańska


Wójt Gminy Pruszcz Gdański


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »