| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Karsin

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2015 - 2023

Na podstawie: art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.), Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę finansową Gminy Karsin na lata 2015 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,

2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Uchyla się Uchwałę Nr XXXIII/255/13 Rady Gminy Karsin z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karsin na lata 2014-2023.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Narloch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Gminy Karsin
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Gminy Karsin
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załacznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/14
Rady Gminy Karsin
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Załacznik Nr 3 Objaśnienia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »