| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/32/2015 Rady Gminy Kobylnica

z dnia 5 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 poźn. zm.[1])) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[2]))

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w taki sposób, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, o której mowa w § 2.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 9 zł brutto miesięcznie.

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18 zł brutto miesięcznie od mieszkańca, w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy Kobylnica


Leon Kiziukiewicz


[1]) Dz. U. z 2013r., poz. 1593; z 2015r., poz. 87

[2]) Dz. U. z 2013r., poz. 645, poz. 1318; z 2014r., poz. 379; z 2014r., poz. 1072

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »