| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/21/2015 Rady Gminy Gardeja

z dnia 2 lutego 2015r.

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 4, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) Rada Gminy Gardeja uchwala,
co następuje:

§ 1.

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od gospodarstw, w których zamieszkują 1-4 osoby wynosi odpowiednio 9,00 zł od osoby miesięcznie.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od gospodarstw, w których zamieszkuje 5 i więcej osób wynosi 40,00 zł miesięczne.

§ 2.

1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny od gospodarstw w których zamieszkują 1-4 osoby wynosi odpowiednio 18,00 zł od osoby miesięcznie.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny od gospodarstw, w których zamieszkuje 5 i więcej osób wynosi 80,00 zł miesięczne.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja .

§ 4.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gardeja oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gardeja

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Cykał


Załącznik do Uchwały Nr VI/21/2015
Rady Gminy Gardeja
z dnia 2 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »