| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/35/2015 Rady Miejskiej w Tczewie

z dnia 26 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 zm. poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (j.t. z 2014r. poz. 1628 zm. poz. 312, poz. 1328, poz. 1863) - Rada Miejska w Tczewie, po zasięgnięciu opinii komisji Finansowo - Budżetowej uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/18/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2007r. Nr 85, poz. 1337), zmienionej uchwałą Nr XXII/177/2008 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 maja 2008r.
(Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2008r. Nr 60, poz. 1697); uchwałą Nr III/21/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 grudnia 2010r. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego
z 2011r. Nr 12, poz. 319); uchwałą Nr XLVII/380/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 września 2014r. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2014r. poz. 3326) oraz uchwałą
Nr II/18/2014 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2014r. (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego z 2015r. poz. 89) wprowadza się następujące zmiany: § 2. pkt 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

pkt 3. Ustala się inkasentem Izbę Celną w Gdyni".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie


Mirosław Augustyn


Uzasadnienie

W celu umożliwienia mieszkańcom miasta Tczewa zapłaty opłaty skarbowej w miejscu, gdzie załatwiana jest indywidualna sprawa z zakresu administracji publicznej podlegającej tej opłacie, na wniosek Izby Celnej w Gdyni postanawia się zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa w kasach Urzędu Celnego w Gdańsku.

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 22, poz. 1635 z późn. zm.) tylko rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej
w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Za pobór w/w opłaty skarbowej, zgodnie z § 3 uchwały nr III/18/2006 Rady Miejskiej Tczewie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso ustalone jest wynagrodzenie w wysokości 3% pobranej opłaty.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »