| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Osieczna

z dnia 4 marca 2015r.

w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Osieczna

Na podstawie art. 12 § 11-13, art. 12a , art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Osieczna,

Rada Gminy Osieczna uchwala, co następuje:

§ 1. . W obwodach utworzonych uchwałą Nr XXI/110/2012 Rady Gminy Osieczna z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Osieczna na stałe obwody głosowania wprowadza się zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych:

1. dla obwodu głosowania Nr 1 wyznacza się siedzibę w sali widowiskowej w Osiecznej, ul. Plac 1000 - lecia 1

2. dla obwodu głosowania Nr 2 wyznacza się siedzibę w świetlicy wiejskiej w Szlachcie, ul. 3 Maja 28.

§ 2. Jednolity wykaz obwodów głosowania, ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osieczna i sołectwach.

§ 3. Na uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Gdańsku, w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osieczna.

§ 5. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krzemiński


Załącznik do Uchwały Nr V/19/2015
Rady Gminy Osieczna
z dnia 4 marca 2015 r.

Jednolity wykaz obwodów głosowania w Gminie Osieczna

Numer obwodu głosowania

Granica obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

Numer okręgów wyborczych w granicach obwodu głosowania

1.

Sołectwa:

Duże Krówno,

Długie,

Klaniny,

Osieczna,

Zimne Zdroje,

Zdrójno.

sala widowiskowa

ul. Plac 1000 lecia 1

Osieczna

1

7

2

3,4,5,6,7

8

7

2.

Sołectwa:

Osówek

Szlachta

świetlica wiejska

ul. 3 Maja 28

Szlachta

9,10

11, 12, 13, 14, 15

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krzemiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »