| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 76/2015 Wojewody Pomorskiego

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Helu w okręgu wyborczym Nr 14

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.[1]) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta Helu w okręgu wyborczym Nr 14 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Czesława MOTYKI, stwierdzonym postanowieniem nr 37/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 16 marca 2015 r.

§ 2. W wyborach, o których mowa w § 1, wybierany będzie jeden radny.

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 14 czerwca 2015 r.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

WOJEWODA POMORSKI


Ryszard Stachurski


Załącznik do zarządzenia Nr 76/2015

Wojewody Pomorskiego

z dnia 19 marca 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania

czynności wyborczej

Treść czynności

do 5 kwietnia 2015 r.*

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Helu informacji o granicach okręgu wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu Nr 14 oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej,

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego.

do 15 kwietnia 2015 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu.

do 20 kwietnia 2015 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego Miejskiej Komisji Wyborczej w Helu dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 14.

do 5 maja 2015 r.

do godz. 2400

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym Nr 14.

do 15 maja 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Helu informacji o granicach i numerze obwodu głosowania oraz o siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających,

- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą numerów zarejestrowanym listom kandydatów.

- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Helu kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej.

do 24 maja 2015 r.*

- sporządzenie spisu wyborców,

- zgłoszenie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na karty do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a,

- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą Obwodowej Komisji Wyborczej na czas przeprowadzenia wyborów uzupełniających,

do 25 maja 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego wybieranego
w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 14.

do 5 czerwca 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

12 czerwca 2015 r.

o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej.

13 czerwca 2015 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców.

14 czerwca 2015 r.

godz. 700 - 2100

- głosowanie.

*Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.


[1]] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »