| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/55/2015 Rady Gminy Kaliska

z dnia 5 maja 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Studzienice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, z późn. zm.)

Rada Gminy Kaliska
uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej we wsi Studzienice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 117/1 (obręb geodezyjny Studzienice) zapisaną w KW GD1A/00058985/6 w Starogardzie Gdańskim oraz jako działka nr 119 (obręb geodezyjny Studzienice) zapisaną w KW 32804 w Starogardzie Gdańskim będących własnością Gminy Kaliska nadaje się nazwę " ŚWIERKOWA".

§ 2. Przebieg ulicy zaznaczony na kopii mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska


Zbigniew Toporowski


Załącznik do Uchwały Nr VII/55/2015
Rady Gminy Kaliska
z dnia 5 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

MAPA UL. ŚWIERKOWA


Uzasadnienie

Z inicjatywą nadania nazwy ulicy wystąpili mieszkańcy miejscowości Studzienice, którzy podczas zebrania wiejskiego zorganizowanego w dniu 04.02.2015 roku jednogłośnie zagłosowali za wystąpieniem do Rady Gminy Kaliska z propozycją nadania nazwy ulicy "ŚWIERKOWA" dla działki nr 117/1 w Studzienicach.

Wójt Gminy Kaliska proponuje, aby w celu utrzymania ładu przestrzennego tą nazwą opatrzyć także działkę nr 119- drogę będącą własnością Gminy Kaliska, jako jej połączenie z ulicą Jagodową w Studzienicach.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.) podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »