| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/60/2015 Rady Gminy Trąbki Wielkie

z dnia 2 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Trąbki Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz., 1457), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/14/2014 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Trąbki Wielkie, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Dotacji, o której mowa w § 1 udziela się od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.";

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Dotację celową przekazuje się w transzach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, a za czerwiec i grudzień 2015 roku do dnia 15 czerwca i 15 grudnia 2015 roku.";

3) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Podmiot otrzymujący dotację celową, o której mowa w § 1, zobowiązany jest do rozliczenia i złożenia sprawozdania z wykorzystania przyznanej dotacji do dnia 15 stycznia 2016 roku.";

4) załącznik nr 3 do uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trąbki Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zbigniew Leszczyński


Załącznik do Uchwały Nr IX/60/2015
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 2 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »