| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/65/15 Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pelplin Programu "Pelplińska Karta Dużej Rodziny"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 27 ust. 1, ust. 2, art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do uchwały Nr VIII/51/15 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pelplin Programu "Pelplińska Karta Dużej Rodziny", wprowadza się zmiany. W § 5 dodaje się ust 4 w brzmieniu:

Ulga w opłatach wynikających z właściwej uchwały Rady Miejskiej w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, w wysokości 40 %, poprzez dopłatę ze środków budżetowych innych niż określone w art. 6r ust.1 aa - 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach".

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

§ 4.

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w BIP Urzędu M i G Pelplin.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pelplinie


Mirosław Chyła


Uzasadnienie

W związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, likwidacji uległa dotychczasowa ulga dla dzieci do 18 lat, co wynika też ze zmienionego art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku. Likwidacja tej ulgi skutkuje wzrostem opłat z 9 na 15 zł.

W związku z tym proponuje się ulgę w opłatach, wynikającą z właściwej uchwały Rady Miejskiej w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty, w wysokości 40 %, (t.j. z 15 na 9 zł), dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, w ramach programu "Pelplińska Karta Dużej Rodziny".

Niedobór środków spowodowanych tą ulgą, będzie pokryty ze środków budżetowych z rodz. 85295 poprzez dopłatę do rozdz. 90002 t.j. dopłatę ze środków budżetowych innych niż określone w art. 6r ust.1 aa - 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dopłata spowoduje skutki finansowe w wysokości 10.248 zł miesięcznie, 122.976 rocznie i 40.992 do końca br. Podana wielkość wynika z ilości uprawnionych do Karty Dużej Rodziny t.j. 316 rodzin = 1708 osób w tym 1076 dzieci.

Uchwała niniejsza jest aktem prawa miejscowego i podlega publikacji w Dz. Urzędowym Województwa Pomorskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »