| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/43/15 Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2013.594 j. t. ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.2014.849 j. t. ze zm.) Rada Gminy Borzytuchom uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/26/15 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy wprowadza się następujące zmiany:

1. §6 ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

Wszystkie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis oraz wszystkie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;".

2. We wniosku o udzielenie pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały Nr V/26/15 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 27 marca 2015r, nadaje się następujące brzmienie punktowi 10 listy załączników do tego wniosku:

Wszystkie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis oraz wszystkie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Beata Kudlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »