| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/76/2015 Rady Gminy Kaliska

z dnia 28 lipca 2015r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliskach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011, nr 45, poz. 236 t.j.).

Rada Gminy Kaliska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Cmentarza Komunalnego w Kaliskach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaliska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kaliska


Zbigniew Szarafin


Załącznik do Uchwały Nr IX/76/2015
Rady Gminy Kaliska
z dnia 28 lipca 2015 r.

Regulamin Cmentarza Komunalnego

§ 1. 1. Właścicielem Cmentarza Komunalnego w Kaliskach, jest Gmina Kaliska.

2. Zarządcą Cmentarza jest Urząd Gminy w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

3. Godziny urzędowania Zarządcy Cmentarza

- od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

§ 2. 1. Pochówek na terenie Cmentarza Komunalnego może być dokonany za zgodą Zarządcy Cmentarza.

2. Dochówek do istniejącego grobu może być dokonany za zgodą dysponenta tego grobu oraz Zarządcy Cmentarza.

3. Rodzaj i typ grobu ustala Zarządca Cmentarza.

§ 3. 1. Cmentarz otwarty jest całodobowo.

2. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na Cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie.

3. Wykonywanie jakichkolwiek prac związanych z budową grobowców lub nagrobków może być realizowane za zgodą Zarządcy Cmentarza w dni powszednie w godz. od 7.30 do 15.30. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach Zarządca Cmentarza może ustalić inny termin wykonania prac.

4. Przed wykonaniem prac przez firmy kamieniarskie Zarządca Cmentarza wyznaczy powierzchnię na której dozwolone będzie ustawienie pomnika.

5. Po zakończeniu prac firma kamieniarska dokona protokolarnego przekazania miejsca cmentarnego upoważnionemu pracownikowi Zarządcy Cmentarza.

§ 4. 1. Na terenie Cmentarza obowiązuje zakaz:

- zakłócania ciszy i porządki,

- przebywania dzieci bez opieki,

- picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

- wysypywania śmieci poza miejscami wyznaczonymi,

- wyprowadzania zwierząt,

- prowadzenia działalności handlowej.

2. Na terenie Cmentarza zakazuje się bez zezwolenia Zarządcy:

- prac budowlanych i kamieniarskich,

- ustawiania, przesuwania i wynoszenia z Cmentarza jego urządzeń,

- ustawiania ławek i płotów utrudniających komunikację i ruch pieszych,

- wjazdu pojazdem mechanicznym,

- sadzenia i usuwania drzew i krzewów,

- umieszczania reklam.

§ 5. 1. Na Cmentarzu pobiera się opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Opłaty pobierane są w siedzibie Zarządcy Cmentarza przy ul. Nowowiejskiej 2 w Kaliskach najpóźniej w dniu wykonania usługi cmentarnej (budowy grobowca, pogrzebu, postawieniu pomnika, wjazdu na teren cmentarza itp.)

§ 6. 1. Zarządca Cmentarza ma prawo do kontroli dokumentów uwierzytelniających prowadzenie firmy pogrzebowej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.

2. Zarządca Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.

3. Zarządca Cmentarza nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży, aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

4. W przypadku naruszenia regulaminu Zarządca Cmentarza ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.


Uzasadnienie

Cmentarz Komunalny w Kaliskach nie posiada obecnie regulaminu. W związku z dokonaną inwentaryzacją, jak i powstaniem strony internetowej cmentarza proponuje się uchwalenie regulaminu i jego umieszczenie na terenie cmentarza oraz dedykowanej stronie internetowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »