| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/124/2015 Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 sierpnia 2015r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h", art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm. ), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ), art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. ),

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 3. Tracą moc: Uchwała Nr XXIX/367/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 7 marca 2013 r. poz. 1317) oraz Uchwała Nr IV/45/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. poz. 1444).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Danuta Łoboda


Załącznik do Uchwały Nr VII/124/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

OMEGA Kancelarie Prawne

Ekspert w dziedzinie ubezpieczeń i odszkodowań

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »