| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 87/IX/2015 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 10 września 2015r.

w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Nowy Dwór Gdański odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r

Na podstawie art. 12 § 4,11,12,13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95, ze zm tj. Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. tworzy się na obszarze Gminy Nowy Dwór Gdański odrębny obwód głosowania Nr 15 dla uprawnionych wyborców przebywających w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Dworcowej 12.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podaniu do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3. Na uchwałę, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Gdańsku w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.

§ 5. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Krawczyk


Uzasadnienie

Art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) brzmi:

"§4 Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką"

Spełnienie powyższego warunku zostało potwierdzone przez przewidywania co do ilości wyborców przebywających w dniu 25 października 2015 roku na terenie Szpitala w Nowym Dworze Gdańskim przez Dyrekcję jednostki.

W związku z powyższym podjęcie przedstawionej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »