| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/92/2015 Rady Gminy Główczyce

z dnia 25 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.[1])), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1381 oraz z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 465)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzory formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, określone w poniższych załącznikach:

1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego - załącznik nr 1,

2) Deklaracja na podatek od nieruchomości - załącznik nr 2,

3) Deklaracja na podatek rolny - załącznik nr 3,

4) Deklaracja na podatek leśny - załącznik nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Główczyce Nr 68/R/2011 z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Główczycach.

Przewodniczący Rady Gminy


Michał Matkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Główczyce
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Główczyce
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Główczyce
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/92/2015
Rady Gminy Główczyce
z dnia 25 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774 i 1045.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »