| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.135.2015 Rady Gminy Ustka

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1515), art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz.849ze zm.: Dz. U. z 2015 roku poz.528 i poz.774) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. ( M.P. z 2015 roku poz.735) .

Rada Gminy Ustka

uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 465,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 768,00 zł.

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 887,00 zł.

2) od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, bez względu na liczbę osi i rodzaj zawieszenia:

a) od 12 ton do mniej niż 15 ton - 1.018,00 zł.

b) od 15 ton do mniej niż 18 ton - 1.655,00 zł.

c) od 18 ton do mniej niż 25 ton - 2.024,00 zł.

d) od 25 ton do mniej niż 29 ton - 2.164,00 zł.

e) od 29 ton i powyżej - 2.921,00 zł.

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów bez względu na liczbę osi i rodzaju zawieszenia:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 768,00 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.018,00 zł.

c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton - 1.167,00 zł.

d) od 12 ton do mniej niż 40 ton - 2.283,00 zł.

e) od 40 ton i powyżej - 2.975,00 zł.

4) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą( z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatników podatku rolnego):

a) od 7 ton do mniej niż 12 ton - 1.082,00 zł.

b) od 12 ton do mniej niż 38 ton - 1.655,00 zł.

c) od 38 ton i powyżej - 2.164,00 zł.

5) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.515,00 zł.

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca -1.777,00 zł.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady


Wacław Laskowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »