| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/161/2015 Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXIX/503/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyboru sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości o charakterze mieszanym

Na podstawie art. 6j ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1399 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515)

Rada Miejska w Kartuzach,
na wniosek Burmistrza Kartuz
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Nr XXXIX/503/2014 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyboru sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości o charakterze mieszanym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kartuzach


Andrzej Pryczkowski


Uzasadnienie

W związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości o charakterze mieszanym, zgodnie z art. 6j ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), wystapiła konieczność uchylenia niniejszej uchwały w całości (sposób naliczania opłaty dla tych nieruchomości reguluje ww. ustawa).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LSJ HR Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »