| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/76/15 Rady Miejskiej w Brusach

z dnia 4 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących obowiązku podatkowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849, zmieniony: Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, zmieniony: Dz. U. z 2014 r. poz. 40; Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 465, zmieniony: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045)

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wzory formularzy dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych (w tym spółek) niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnej, a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe:

1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 (załącznik nr 1 do uchwały) wraz z załącznikami:

a) ZN-1/A dane dotyczące przedmiotów opodatkowania - załącznik nr 1a do uchwały

b) ZN-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - załącznik nr 1b do uchwały.

2. Deklaracja na podatek rolny DR-1 - (załącznik nr 2 do uchwały) wraz z załącznikami:

a) ZR-1/A dane dotyczące przedmiotów opodatkowania - załącznik nr 2a do uchwały

b) ZR-1/B dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - załącznik nr 2b do uchwały.

3. Deklaracja na podatek leśny DL-1 (załącznik nr 3 do uchwały) wraz z załącznikami:

a) ZL-1/A dane dotyczące przedmiotów opodatkowania - załącznik nr 3a do uchwały

b) ZL-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - załącznik nr 3b do uchwały.

§ 2. Ustala się następujący wzór formularza dla osób fizycznych:

- informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego INRL-1 - zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr IX/61/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących obowiązku podatkowego.

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 4 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 4 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 4 grudnia 2015 r.
Zalacznik1b.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 4 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 4 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 4 grudnia 2015 r.
Zalacznik2b.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 4 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 4 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 4 grudnia 2015 r.
Zalacznik3b.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/76/15
Rady Miejskiej w Brusach
z dnia 4 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »