| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/80/15 Rady Miejskiej w Brusach

z dnia 4 grudnia 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515) oraz art. 15 ust.1, art.19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849, zmieniony: Dz. U. z 2015 r. poz.1777, Dz.U. z 2015 r. poz.1283, Dz.U. z 2015 r. poz. 1045, Dz.U. z 2015 r. poz. 774, Dz.U. z 2015 r. poz. 699, Dz.U. z 2015 r. poz. 528),), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735)

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 1,70 zł za każdy 1 m2 zajmowanej powierzchni.

2. Stawka dzienna opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty 758,47 zł.

3. Termin płatności ustala się na dzień dokonywania sprzedaży.

§ 2. Na terenie miasta Brusy inkasentami będą pracownicy Urzędu pan Jerzy Ratajczak, pan Piotr Słomiński, a w sołectwach inkasentami będą sołtysi. Inkasenci opłaty targowej otrzymywać będą prowizję w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XVI/142/12 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek i poboru opłaty targowej.

Przewodnicząca Rady


Beata Zblewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »