| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV / 91 / 2015 Rady Miejskiej w Prabutach

z dnia 25 listopada 2015r.

o zmianie Uchwały nr XXVII / 158 / 2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Prabuty i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2015 poz. 1515) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), Rada Miejska w Prabutach uchwala, co następuje:

§ 1. W § 4 ust. 1 uchwały Nr XXVII/158/2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 4 ust. 1 w pkt 1 podpunkt c) dopisuje się: "na obszarze wiejskim raz na dwa miesiące,"

2) W § 4 ust. 1 w pkt 1 podpunkt d) dopisuje się: "na obszarze wiejskim raz na dwa miesiące,"

3) W § 4 ust. 1 w pkt 1 podpunkt e) dopisuje się zdanie: "Na obszarze wiejskim w okresie od maja do września brak odbioru."

4) W § 4 ust. 1 w pkt 2 podpunkt c) dopisuje się: "w okresie od maja do września raz na trzy tygodnie,"

5) W § 4 ust. 1 w pkt 2 podpunkt d) dopisuje się: "w okresie od maja do września raz na trzy tygodnie,"

6) W § 4 ust. 1 dopisuje się pkt 3) o treści: Na nieruchomościach rekreacyjno - wypoczynkowych:

a) zmieszane odpady komunalne - raz na dwa tygodnie,

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - raz na miesiąc,

c) szkło - raz na dwa miesiące,

d) papier - raz na dwa miesiące,

e) popioły i żużle - w okresie od maja do września brak wywozu, a raz na miesiąc w okresie od października do kwietnia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach


Piotr Andrzej Janiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »