| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/87/2016 Rady Gminy Gardeja

z dnia 23 marca 2016r.

w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm. ), art. 6 ust.12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm. ), art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.1381 ze zm. ), art.6 ust.8 ustawy
z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm. ), art. 28 § 4, art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm. )
Rada Gminy Gardeja uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarządza się na terenie Gminy Gardeja pobór podatku rolnego, podatku leśnego i podatku
od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2.

Inkaso podatków wymienionych w § 1 powierza się osobom wymienionym w Załączniku Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 3.

Inkasenci, o których mowa w § 2 są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków od podatników będących osobami fizycznymi zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na obszarze ich działania odpowiadającemu odpowiedniemu sołectwu określonemu w Załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 4.

Za pobranie podatków inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w Załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gardeja.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 28 września 2011 roku
w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Cykał


Załącznik Nr uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/87/2016
Rady Gminy Gardeja
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznikuzasadnienie.pdf


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/87/2016
Rady Gminy Gardeja
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/87/2016
Rady Gminy Gardeja
z dnia 23 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fabryka Motywacji

Szkolenia, rekrutacja, coaching i mentoring, doradztwo HR, doradztwo biznesowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »