| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/11/16 Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) oraz art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 966, zm. poz. 984 oraz z 2015 r. poz. 693.), Rada Gminy Stary Dzierzgoń uchwala, co nastepuje:

§ 1. Obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r. poz 966 z późń.zm.) wpływających na wysokość wypłacanego przez Gminę Stary Dzierzgoń dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem.

§ 2. W związku z obniżką, o której mowa w § 1, wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem wypłacanym na terenie Gminy Stary Dzierzgoń nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzierzgoń.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Renata Lewandowska


Uzasadnienie

Od dnia 1 stycznia 2004r. Gminy nie otrzymują już budżetowych dotacji celowych na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. Obecnie całość finansowania spoczywa wyłącznie na gminie. Zgodnie z zapisami art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 966 z późń. zm.) istnieje możliwość podjęcia przez Radę Gminy uchwały o obniżeniu wskaźników procentowych, na podstawie których obniża się wysokość dodatków mieszkaniowych, maksymalnie o 20 punktów procentowych. Obniżenie tych wskaźników w konsekwencji prowadzi do obniżenia wysokości wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. określa, że wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego loklu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. Obecnie w Gminie Stary Dzierzgoń stosuje sie 70 procentowy wskaźnik. W roku 2013 na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 195.438,34 zł, w roku 2014r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono 198.449,14 zł, a w roku 2015r. na wypłatę mieszkaniowych przeznaczono 188.144,30 zł. w roku 2016 na wypłatę dodatków mieszkaniowych przewiduje się wydatki w kwocie około 200.000,00zł.

Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe Gminy Stary Dzierzgoń, ciągły wzrost liczby osób ubiegających sie o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzrost opłat, proponuje sie zmniejszenie wydatków poprzez obniżenie o 20 punktów procentowych wysokości wskaźnika procentowego przy obliczeniu dodatku mieszkaniowego, co spowoduje, że do wyliczenia dodatków stosować się będzie 50 procentowy wskaźnik. Jak wykazano wyżej proponowana zmiana jest zgodna z art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

Należy dodać, że obniżka będzie dotyczyła wnioskodawców, którzy złożą wnioski po wejściu w życie powyższej uchwały. Gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatek mieszkaniowy na dotychczasowych zasadach będą otrzymywać dodatek w niezmienionej wysokości zgodnie z art. 7 ust. 10 Ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Mając na uwadze potrzebę racjonalnego rozłożenia środków na realizację innych zadań własnych Gminy, podjęcie uchwały jest zasadne.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »