| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/177/16 Rady Miejskiej w Skarszewach

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarszewy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446.) w zw. z art. 42 ust. 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191, ze zm.) Rada Miejska w Skarszewach uchwala co następuje :

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarszewy w wysokości 22 godzin, obowiązujący od dnia 1 września 2016 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skarszew.

§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Józef Kamiński


Uzasadnienie

W myśl art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 października 2013 r. wydanym pod sygnaturą I OSK 1300/13 nauczyciel wspomagający nie pełni stanowiska samodzielnego, a jedynie współorganizuje kształcenie wskazanej kategorii uczniów, tak by nauczanie to stało sie? bardziej efektywne. Sensem pracy tych nauczycieli jest maksymalizacja szans powodzenia kształcenia integracyjnego. Stąd też stanowisko to wymyka się dotychczasowej klasyfikacji i cechuje się wielozadaniowością. Dla nauczyciela wspomagającego nie są dostępne działania podejmowane przez nauczycieli edukacyjnych, czy psychologa bądź pedagoga szkolnego. Stanowisko nauczyciela wspomagającego nie mieści sie? w również klasyfikacji sporządzonej przez ustawodawcę w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Nauczyciel ten w ramach swojego stosunku pracy wykonuje obowiązki określone dla różnych stanowisk.

Ustawodawca w stosunku do tej kategorii nauczycieli udzielił delegacji organowi prowadzącemu szkołę do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

W związku z powyższym koniecznym stało się podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarszewy.

Określony w uchwale tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli wspomagających w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skarszewy, obowiązujący od dnia 1 września 2016 r., został uzgodniony ze związkami zawodowymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »