| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/232/2016 Rady Gminy Słupsk

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy Słupsk uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, z dołu, w terminach:

a) do 15 marca za miesiąc: styczeń, luty, marzec;

b) do 15 maja za miesiąc: kwiecień, maj, czerwiec;

c) do 15 września za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień;

d) do 15 listopada za miesiąc: październik, listopad, grudzień.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Słupsk lub w drodze inkasa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupsk.

§ 3.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Słupsk Nr XIX/192/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (t.j. Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 2857).

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Słupsk


Mirosław Klemiato


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 6l ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

W związku z tym, że ww. termin upływa 1 sierpnia 2016 roku, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały na najbliższej Sesji Rady Gminy Słupsk.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »