| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/66/16 Rady Gminy Puck

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie: określenia przystanków w Żelistrzewie, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Puck oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn zm.)

Rada Gminy Puck
uchwala, co następuje

§ 1.

Określa się przystanki komunikacyjne w miejscowości Żelistrzewo, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Puck, udostępnia operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym.

§ 2.

Nadaje nazwę przystankowi "Żelistrzewo" lokalizacja przystanku po obu stronach drogi przy drodze dz. nr 323/10 w Żelistrzewie. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanku komunikacyjnego, o którym mowa w § 1, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Pomieczyńska


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/66/16
Rady Gminy Puck
z dnia 23 czerwca 2016 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKOW WYKONUJĄCYCH REGULARNE PRZEWOZY OSÓB W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM I ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA PUCK

§ 1.

Z przystanku mogą korzystać nieodpłatnie wyłącznie operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego, posiadający potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

§ 2.

1. Z przystanku można korzystać wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie).

2. Dopuszcza się jednoczesne zatrzymanie na przystanku jednocześnie więcej, niż jednego pojazdu, jeśli warunki techniczne na to pozwalają.

3. Operatorzy i przewoźnicy wykonujący przewozy osób zobowiązani są do zatrzymania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a w przypadku jej braku na wysokości znaku oznaczającego przystanek.

4. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów.

5. Operatorzy i przewoźnicy obowiązani są do korzystania z przystanku w sposób umożliwiający innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach.

6. Zabrania się ustawiania na przystanku dodatkowych słupków oraz umieszczania reklam i innych informacji niezwiązanych z realizacją przewozów.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Pomieczyńska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »