| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Prabutach

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 4, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie Miasta i Gminy Prabuty, powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości gospodarstw domowych znajdujących się na danej nieruchomości, określonych w § 2 oraz stawki określonej w § 2 ust. 1 lub ust. 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi:

1) dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby - 14,00 zł miesięcznie.

2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób - 28,00 zł miesięcznie.

3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób - 42,00 zł miesięcznie.

4) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób - 56,00 zł miesięcznie.

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny (zmieszany) wynosi:

1) dla gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby - 20,00 zł miesięcznie.

2) dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 osób - 40,00 zł miesięcznie.

3) dla gospodarstwa domowego składającego się z 3 osób - 60,00 zł miesięcznie.

4) dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 i więcej osób - 80,00 zł miesięcznie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXV/203/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prabutach


Piotr Andrzej Janiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »