| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/119/16 Rady Gminy Ryjewo

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Ryjewo w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ryjewo

Na podstawie art. 5a ust. 1 w zw. z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz zgodnie z treścią § 53 ust. 1. Statutu Gminy Ryjewo ustanowionego uchwałą Nr XV/100/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 listopada 2007 r. i stosownie do postanowień § 2- § 10 uchwały Nr V/31/07 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ryjewo, Rada Gminy Ryjewo uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Ryjewo postanawia zarządzić konsultacje z mieszkańcami sołectw Gminy Ryjewo w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ryjewo.

§ 2. Celem przeprowadzonych konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców sołectw na temat zapisów projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ryjewo.

§ 3. Ustala się, że konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 1 września do 30 września 2016r. podczas obrad zebrań wiejskich w każdym sołectwie odrębnie. Miejsce i datę przeprowadzenia konsultacji określa Wójt Gminy i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia konsultacji.

§ 4. Projekty statutów sołectw udostępnione będą do publicznego wglądu w okresie konsultacji:

1) w Urzędzie Gminy w Ryjewie (pokój nr 16),

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryjewo,

3) u Sołtysów.

§ 5. Powołuje się skład personalny Komisji do ustalenia wyników konsultacji:
1) Przewodniczący Komisji - Sławomir Słupczyński

2) Członek Komisji - Sołtys sołectwa w którym przeprowadzane są konsultacje

3) Członek Komisji - Dorota Czerkies

§ 6. Wszystkim mieszkańcom uprawnionym do wzięcia udziału w konsultacji (wpisanym uprzednio na listę obecności prowadzoną przez Komisję) zostanie postawione pytanie o treści:

Czy jest Pan/ Pani za pozytywnym zaopiniowaniem treści projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwu?".

Głosowanie jest jawne przez podniesienie ręki przez uprawnionego mieszkańca Sołectwa (liczone są głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się").

§ 7. Wyniki konsultacji wraz ze zgłoszonymi uwagami i propozycjami mieszkańców wpisane do protokołu zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Gminy Ryjewo licząc od dnia zakończenia konsultacji.

§ 8. 1. Konsultacje uważa się za przeprowadzone niezależnie od liczby mieszkańców biorących w nich udział.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Ryjewo.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryjewo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Zima

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »