| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/21/16 Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 30 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę Nr III/26/11 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 42 ust. 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.[1])), Rada Gminy Stary Dzierzgoń uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Stary Dzierzgoń Nr III/26/11 z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone stanowiska oraz ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń wprowadza się następujące zmiany: w § 4 po punkcie 3) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się punkt 4) w brzmieniu: "4) nauczyciele przedszkola realizujący obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - 22 godziny."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Renata Lewandowska


[1]) Zm. poz. 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »