| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/162/16 Rady Gminy Cedry Wielkie

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie

Na podstawie art.17 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 , z 2016 r. poz.35, 64, 195, 668) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) - Rada Gminy Cedry Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie:

1) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich, ul. Osadników Wojskowych 21 wchodząca w skład Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich.

2) Szkoła Podstawowa im. Juliusza Kraziewicza w Cedrach Małych, ul. Żuławska 58 wchodząca w skład Zespołu Szkół w Cedrach Małych.

3) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach, ul. Władysława Łokietka 40.

4) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Giemlicach, Giemlice 1.

§ 2. Ustala się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w § 1:

1) Obwód Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich wchodzący w skład Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich obejmuje sołectwa: Cedry Wielkie, Leszkowy, Miłocin.

2) Obwód Szkoły Podstawowej im. Juliusza Kraziewicza w Cedrach Małych wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Cedrach Małych obejmuje sołectwa: Cedry Małe, Błotnik, Kiezmark, Trzcinisko.

3) Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziem Polskich w Wocławach obejmuje sołectwa: Wocławy, Koszwały, Stanisławowo, Trutnowy.

4) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Giemlicach obejmuje sołectwa Giemlice i Długie Pole.

§ 3. Ustala się następujący plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Cedry Wielkie:

1) Gimnazjum w Cedrach Wielkich, ul. Osadników Wojskowych 21 wchodzące w skład Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich.

2) Gimnazjum w Cedrach Małych, ul. Żuławska 58 wchodzące w skład Zespołu Szkół w Cedrach Małych.

§ 4. Ustala się następujące granice obwodów publicznych gimnazjów wymienionych w § 3:

1) Obwód Gimnazjum w Cedrach Wielkich wchodzący w skład Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich obejmuje sołectwa: Cedry Wielkie, Leszkowy, Długie Pole, Giemlice, Koszwały, Miłocin, Stanisławowo, Wocławy, Trutnowy.

2) Obwód Gimnazjum w Cedrach Małych wchodzący w skład Zespołu Szkół w Cedrach Małych obejmuje sołectwa: Cedry Małe, Błotnik, Kiezmark, Trzcinisko.

§ 5. Traci moc:

1) § 2 Uchwały Nr IV/43/99 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich.

2) § 2 Uchwały Nr IV/44/99 Rady Gminy Cedry Wielkie w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Juliusza Kraziewicza w Cedrach Małych.

3) § 2 Uchwały Nr IV/45/99 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Giemlicach.

4) § 2 Uchwały Nr IV/46/99 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wocławach.

5) Uchwała Nr IV/47/99 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 marca 1999r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Trutnowach.

6) § 2 Uchwały Nr IV/48/99 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 marca 1999r. w sprawie założenia Gimnazjum w Cedrach Wielkich.

7) § 2 Uchwały Nr IV/49/99 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 marca 1999r. w sprawie założenia Gimnazjum w Cedrach Małych.

8) § 2 Uchwały Nr IV/50/99 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 marca 1999r w sprawie założenia Zespołu Szkół w Cedrach Wielkich.

9) § 2 Uchwały Nr IV/51/99 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 15 marca 1999r w sprawie założenia Zespołu Szkół w Cedrach Małych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry Wielkie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 roku.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Daszewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »