| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/206/2016 Rady Miejskiej w Redzie

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, art. 61 ust 3 ustawy z dnia8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Redzie, uchwala co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Redzie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2015 rok zatwierdza

1) Sprawozdania finansowe Gminy Miasta Redy za 2015 rok,

2) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Redy za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie


Kazimierz Okrój


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXI/206/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2015 rok.

Do wyłącznych uprawnień Rady Miejskiej jest podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Redy za 2015 rok.

W celu jej podjęcia Rada Miejska zapoznała się z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wyrażoną w Uchwale Nr 027/g124/R/II/16 z dnia
8 kwietnia 2016 roku. o sprawozdaniu z wykonania budżetu, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Redzie, która to rozpatrywała sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Redy oraz informację o stanie mienia komunalnego i wydała o nich pozytywną opinię.

Rozpatrując wspomniane sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budżetu miasta Redy za 2015 rok ustalono, że Budżet Miasta Redy na 2015 rok został przyjęty 17 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/35/2014 Rady Miejskiej w Redzie i był zmieniany w takcie roku 6 Uchwałami Rady Miejskiej i 26 Zarządzeniami Burmistrza Miasta z zachowaniem zasady legalności. Budżet miasta zamknął się planem dochodów ogółem w wysokości 73.749.252. zł, które wykonano w wysokości 73.715.972,09 zł, co stanowi 99,95% planu oraz planem wydatków w wysokości 73.112.822 zł, które wykonano w wysokości 69.426.015,71 zł, co stanowi 94,96 %. Osiągnięto za rok budżetowy 2015 wynik finansowy, który stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 4.289.956,38 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec 2015 roku wynosiła 13.309.970,56 zł. W trakcie roku zmniejszyła się o 2.970.561,56 zł i stanowi 18,06 % wykonanych dochodów w tym roku a wskaźnik obsługi długu na obliczony wg reguł określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 4,47%, przy dopuszczalnym wskaźniku w wysokości 13,84 %. Komisja wydała pozytywną opinię w wyżej wymienionych sprawozdaniach i informacji o stanie mienia komunalnego.

Wobec powyższego podjęcie Uchwały jest uzasadnione"

Projekt Uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Redzie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »