| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/473/V/2010 Rady Miasta Trzebini

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie : zmiany statutu jednostki organizacyjnej Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Świetlica "Plus"


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9h i 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 201, poz. 1455 ze zm.) w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych
na wniosek Burmistrza Miasta Trzebini
Rada Miasta Trzebini
uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany w statucie poprzez: Zmianę §2 pkt 1 tiret 2 otrzymuje brzmienie: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Dodanie do § 3 pkt 6 o brzmieniu " W placówce nie powinno jednocześnie przebywać więcej niż 30 dzieci".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Trzebini.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
UZASADNIENIE
W związku z koniecznością dostosowania statutu do obowiązujących przepisów dokonano zmian w § 2 punkt 1 tiret 2 oraz dodano do § 3 punkt 6. Projekt uchwały pod względem formalno - prawnym nie budzi zastrzeżeń.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Renata Urowska i Wspólnicy sp.k.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »