| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 298/10 Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej

z dnia 15 marca 2010r.

w sprawie sprawozdania z działalnosci Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego za 2009r


Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) Rada Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu Dąbrowskiego za 2009 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu

Robert Kądzielawa
Załącznik do uchwały Nr 298/10
Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 15 marca 2010 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego za 2009 r.
Realizując zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli zarządzeniem nr 42/05 Starosty Dąbrowskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. oraz zarządzeniem nr 8/07 Starosty Dąbrowskiego z dnia 7 lutego 2007 r. powołano komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego.
Obecnie w skład komisji wchodzą:
1) radni delegowani przez Radę Powiatu:
a) Pan Tadeusz Kwiatkowski,
b) Pan Marian Szajor;
2) osoby powołane przez Starostę:
a) Pan Adam Rzemiński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
b) Pani Olga Wojakowicz-Boryczka - konsultant Punktu Konsultacyjnego dla osób uwikłanych w przemoc domową w Dąbrowie Tarnowskiej,
c) Pan Jan Kiljan - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej;
3) przedstawiciele delegowani przez Komendanta Powiatowego Policji:
a) Pan Marek Banaś - kierownik Sekcji Ruchu Drogowego,
b) Pan Maciej Kisielka - specjalista ds. Nieletnich i Prewencji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.
Do podstawowych zadań Komisji należy:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;
2) opiniowanie pracy Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
3) przygotowywanie projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli;
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa;
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z działalnością Komisji;
7) opiniowanie innych zleconych przez Starostę zadań dotyczących porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli.
Komisja w 2009 roku odbyła pięć posiedzeń.
W dniu 24 lutego podczas posiedzenia dokonano podsumowania prac Komisji za 2008 r. akceptując sprawozdanie przygotowane przez Starostę oraz przyjęto plan pracy na rok 2009. Omówiono zasady wykorzystania sprzętu specjalistycznego (dźwigi, sprzęt transportowy) oraz niezbędnych materiałów (np. wapno, piasek, słoma) podczas działań ratowniczych. Ponadto ustalono kwestie porozumień i wspomagania Krajowego Systemu Ratowniczego Gaśniczego. Omówiono poszerzenie bazy łóżkowej szpitala z wykorzystaniem rezerw specjalistycznych Ministra Zdrowia na wypadek zagrożenia państwa. Omówiono także przygotowanie placówek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do funkcjonowania warunkach długotrwałego braku dostaw gazu, wody i prądu elektrycznego.
W dniu 17 czerwca posiedzenie dotyczyło stopnia przygotowania powiatu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Ponadto omówiono sprawy:
- organizacji bezpiecznych wakacji dla dzieci i młodzieży w powiecie dąbrowskim,
- działania służb ratowniczych w przypadku wystąpienia masowego zdarzenia (np. wypadek komunikacyjny) na terenie powiatu,
- zasad postępowania podczas zdarzeń nietypowych z udziałem zwierząt (np. zwierzęta egzotyczne, węże itp.) oraz ze zwierzętami potrąconymi przez pojazdy (martwymi lub rannymi),
- oceny oraz podsumowania akcji zima 2008/2009,
- prowadzenia inwestycji drogowych na terenie powiatu,
- bieżącej oceny związanej z przypadkami grypy A/H1N1.
W dniu 28 września 2009 roku podczas posiedzenia omówiono następujące zagadnienia:
- analiza stanu zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją osób nieletnich na terenie powiatu dąbrowskiego,
- ocena zagrożenia terrorystycznego i bezpieczeństwa imprez masowych,
- omówienie zagadnienia związanego z przewozem materiałów niebezpiecznych: analiza zagrożeń z tym związanych, zakres współpracy służb ratowniczych w przypadku wystąpienia takich zagrożeń.
Podczas posiedzenia w dniu 5 listopada:
- omówiono przygotowanie powiatu do zimy i funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych,
- Powiatowy Inspektor Sanitarny omówił bieżącą sytuację związaną z grypą A/H1N1,
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zapoznał zebranych z koncepcją utworzenie na terenie województwa małopolskiego Centrów Powiadamiania Ratunkowego.
- dokonano również oceny zagrożenia pożarowego w budynkach użyteczności publicznej w tym zasady ewakuacji z tych placówek.
W dniu 17 grudnia 2009 r. w trakcie posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Powiatu Dąbrowskiego przeprowadzono Grę decyzyjną n. t. "Działanie sił ratowniczych i Obrony Cywilnej w czasie wystąpienia na terenie powiatu zagrożenia powodziowego i konieczności przeprowadzenie ewakuacji ludności z gmin: Gręboszów, Bolesław, Mędrzechów, Szczucin na teren gmin Dąbrowa Tarnowska, Olesno, Radgoszcz".
W listopadzie został przygotowany i zatwierdzony przez Starostę "Informator funkcjonowania powiatu dąbrowskiego w warunkach zimowych oraz zimowego utrzymania dróg w sezonie 2009/2010" (informator został przekazany do wszystkich służb ratowniczych) oraz "Plan awaryjny funkcjonowania powiatu dąbrowskiego w warunkach wystąpienia katastrofalnych opadów śniegu oraz długotrwałego utrzymywania się niskich temperatur".
W 2009 r. Komisja dokonała oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu oraz oceny pracy Policji i Straży Pożarnej w tym zakresie. Komisja pozytywnie zaopiniowała pracę Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
Ponadto Komisja dokonała oceny przebiegu dotychczasowych prac nad organizacją zarządzania kryzysowego w powiecie oraz organizacją Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pozytywnie oceniono przyjęte rozwiązania organizacyjne zarządzania kryzysowego zarówno w powiecie jak również w poszczególnych gminach powiatu. Wskazano na konieczność prowadzenia dalszych prac związanych z wyposażeniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego.
Realizując Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" skierowano pisma do Urzędów Gmin i Wydziału Rozwoju Lokalnego Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego o rozpropagowanie wymienionego tematu i złożenie wniosków o dofinansowanie projektu w ramach wyżej wymienionego programu.
Przeprowadzono eliminacje powiatowe XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Klęska powódź czy huragan - Straż Pożarna Ci pomaga". Pod patronatem Starosty Dąbrowskiego w dniu 26 marca 2009 roku przeprowadzono Powiatowe Eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Przewodniczący Rady Powiatu

Robert Kądzielawa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »