| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/227/10 Rady Gminy Gołcza

z dnia 5 lutego 2010r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy i zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną wodociągami gminnymi


Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
- art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zmianami)
Rada Gminy w Gołczy postanawia, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się cenę 1m3 wody dostarczanej przez wodociągi gminne w wysokości:
1) dla odbiorców wody posiadających wodomierze - 2,15 zł + 7% podatku VAT
2) dla odbiorców wody nie posiadających wodomierzy - 2,80 zł + 7% podatku VAT
3) dla odbiorców przemysłowych - 2,80 zł + 7% podatku VAT
2. Zatwierdza się opłatę eksploatacyjną za wodomierz w wysokości 2,00 zł + podatek VAT - miesięcznie.
§ 2. Z każdym odbiorcą zawierana jest odrębna umowa o zaopatrzenie w wodę.
§ 3. Ilość pobieranej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza. W razie przejściowej niesprawności wodomierza, nie przekraczającej 3 miesiące ilość pobieranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6-ciu miesiącach poprzedzających uruchomienie wodomierza.
§ 4. W razie braku wodomierza sposób ustalania zużycia wody określa norma. Przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców, które mogą stanowić podstawę ustalenia w umowie sposobu określenia ilości wody zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
§ 5. Cena wody ustalona w § 1 obowiązuje od dnia 1 marca 2010r. do 28 lutego 2011r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 7. Traci moc uchwała Nr V/26/07 Rady Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryfy i zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną wodociągami gminnymi i uchwała Nr XVII/95/08 Rady Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/07 Rady Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryfy i zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną wodociągami gminnymi oraz uchwała Nr XXIX/166/09 Rady Gminy w Gołczy z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/95/08 Rady Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/07 Rady Gminy w Gołczy z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryfy i zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dostarczaną wodociągami gminnymi.
Przewodniczący Rady Gminy Gołcza

Andrzej Dziubka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »