| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXII/328/2010 Rady Miejskiej w Bukownie

z dnia 18 maja 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 Nr LIII/295/09 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29.12.2009 r


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ), w związku z art. 212 ust.1 pkt 2, art. 236 ust.3 pkt 1 i 2 oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.) Rada Miejska w Bukownie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W planie wydatków budżetu miasta na rok 2010,
- zmniejsza się wydatki na łączną kwotę 60.000 zł,
- zwiększa się wydatki na łączną kwotę 60.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:
1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł. w tym:
1.1. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 60.000 zł.
2) zwiększenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 60.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmienia się załącznik nr 2.2 "Plan wydatków majątkowych budżetu miasta Bukowno na 2010 rok" do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmienia się załącznik nr 7 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Bukowno w roku 2010" do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się załącznik nr 8 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne" do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się załącznik nr 12 "Prognoza kwoty długu Miasta Bukowno w latach 2009 - 2024" do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Dodaje się § 15a do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na rok 2010 o treści: "Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Bukowno do przedłożenia Radzie Miejskiej:
1) informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Bukowno za pierwsze półrocze 2010 r. w terminie do 31 sierpnia 2010 r. w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej,
2) informacji z wykonania za pierwsze półrocze 2010 r. planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bukownie uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych."
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr LXII/328/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 18 maja 2010 r.
Zalacznik1.pdf

zał nr 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr LXII/328/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 18 maja 2010 r.
Zalacznik2.pdf

zał nr 2
Załącznik nr 3
do uchwały Nr LXII/328/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 18 maja 2010 r.
Zalacznik3.pdf

zał nr 3
Załącznik nr 4
do uchwały Nr LXII/328/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 18 maja 2010 r.
Zalacznik4.pdf

zał nr 4
Załącznik nr 5
do uchwały Nr LXII/328/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 18 maja 2010 r.
Zalacznik5.pdf

zał nr 5
Załącznik nr 6
do uchwały Nr LXII/328/2010
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 18 maja 2010 r.
Zalacznik6.pdf

zał nr 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »