| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIV/651/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach

z dnia 25 maja 2010r.

w sprawie: podziału Gminy Niepołomice na okręgi wyborcze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 89, art. 90 i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice - Rada Miejska w Niepołomicach uchwala, co następuje:

§ 1. Obszar Gminy Niepołomice w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Niepołomicach dzieli się na następujące okręgi wyborcze:

1)Okręg Wyborczy Nr I Centrum - Miasto Niepołomice - obejmujący obszar jednostek pomocniczych (osiedli): Boryczów, Jazy, Piaski, Podgrabie, Śródmieście, Zakościele, Zagrody - w którym wybiera się 8 radnych;

2)Okręg Wyborczy Nr II Zachód - obejmujący obszar jednostek pomocniczych (sołectw): Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzów, Zakrzowiec - w którym wybiera się 8 radnych;

3)Okręg Wyborczy III Wschód - obejmujący obszar jednostek pomocniczych (sołectw): Chobot, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński - w którym wybiera się 5 radnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miata i Gminy Niepołomice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIX/341/2002 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Niepołomice na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Małopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach

Marek Ciastoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »