| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/499/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu

z dnia 26 kwietnia 2010r.

w sprawie: nadania imienia Przedszkolu Nr 3 w Olkuszu


Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 roku poz. 2572 z późn. zm. ), § 1 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61 z 2001 roku poz. 624 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm. ), na wniosek Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 3 w Olkuszu - Rada Miejska uchwala:
§ 1.
1) Nadać Przedszkolu Nr 3 w Olkuszu imię Kornela Makuszyńskiego .
2) Nazwa Przedszkola otrzymuje brzmienie: Przedszkole Nr 3 imienia Kornela Makuszyńskiego, Olkusz ul. Jana Kantego 3.
3) Przedszkole może używać skróconej nazwy: Przedszkole Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, Olkusz ul. Jana Kantego 3.
4) Ustalona nazwa Przedszkola w pełnym brzmieniu lub formie skróconej będzie używana na pieczęciach i stemplach stosowanych przez Przedszkole.
5) Zaleca się Dyrektorowi Przedszkola podjęcie czynności zmierzających do uwzględnienia w Statucie Przedszkola zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burtmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »