| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/192/10 Rady Gminy Kamienica

z dnia 20 maja 2010r.

w sprawie:nadania imienia Gimnazjum w Szczawie wchodzącego w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie,oraz zmiamy w Uchwale Nr VII/58/99Rady Gminy Kamienica z dnia 29 czerwca 1999r w sprawie:zmiany imienia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczawie

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.z 2001r Dz.U.Nr 142,poz.1591,z późń.zm.) §1 ust.3 Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum stanowiącego załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (z 2001r Dz.U.Nr61 poz.624 z zm.oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(t.j.z 2010rDz.U.Nr 17,poz.95 ze zm.)Rada Gminy w Kamienicy po rozpatrzeniu wspólnego wniosku Rady Pedagogicznej,Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego uchwala,co następuje:

§ 1. Z dniem 01 września 2010r nadaje się Gimnazjum w Szczawie wchodzącego w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie imię " 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej".

§ 2. Z dniem 01 września 2010r zmienia się imię Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie w ten sposób,że w miejsce dotychczasowego imienia:"Szkoła Podstawowa im.I Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej" zmienia się nowe imię w brzmieniu"Szkoła Podstawowa im.1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica i Dyrektorowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Kuchnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »