| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/237/2010 Rady Gminy Nowe Brzesko

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie: zniesienia formy ochrony prawnej z drzewa uznanego za pomnik przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 44 ust. 3, 3a i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn.zm.) Rada Gminy Nowe Brzesko uchwala co następuje:

§ 1. 1. Znosi się pomnik przyrody - drzewo Lipa drobnolistna Tilia cordata o obwodzie pnia 485 cm i wysokości 17 m rosnące przy drodze powiatowej nr 1272K w miejscowości Grębocin w granicy pasa drogowego, który został objęty tą formą ochrony na mocy Uchwały Rady Gminy Nr XIX/182/2001 i wpisany do wojewódzkiego rejestru pomników przyrody.

2. Powodem zniesienia formy ochrony przyrody jest zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, ponieważ obecny zły stan zdrowotny drzewa stwarza zagrożenie dla ludzi i mienia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Brzesko.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/237/2010 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 28 kwietnia 2010r. Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn.zm.) zniesienie formy ochrony przyrody, takiej jak pomnik przyrody, następuje między innymi w razie utraty wartości przyrodniczych, ze względu na które został powołany lub ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. Na mocy art. 44 ust. 3 w/w ustawy o ochronie przyrody zniesienia dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały. Pomnik przyrody wymieniony w § 1 rośnie w miejscowości Grębocin w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1272K w pobliżu Domu Ludowego przy skrzyżowaniu dróg. Lipa drobnolistna Tilia cordata o obwodzie pnia 485 cm i wysokości 17 m znajduje się w złym stanie zdrowotnym. Drzewo to w znacznym stopniu utraciło wytrzymałość mechaniczną z powodu rozległych ubytków wgłębnych pnia stwarzając poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego. Należy się liczyć z dalszym procesem rozkładu drewna, co doprowadzi do samoistnego wyłamania drzewa. Ewentualne wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nie przyniesie spodziewanej poprawy stanu bezpieczeństwa jak i zdrowotnego drzewa. W związku z powyższymi faktami, w celu usunięcia tego drzewa należy znieść jego ochronę, jako pomnika przyrody, co wypełnia postanowienia art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn.zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »