| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/244/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

z dnia 15 lipca 2010r.

w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 29 grudnia 2009 r

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 211, art. 212, art. 266 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 134 605,67 zł w tym dochody bieżące o kwotę 134 605,67 zł jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 134 605,67 jak w załączniku nr 2.

3. Zmiany wydatków w ust. 2 obejmują:

1) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 134 605, 67 zł w tym wydatków na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 134 605,67

a) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy - w kwocie 134 605,67 jak w załączniku nr 2.

§ 2.

W uchwale budżetowej Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 Nr XXXIV/221/09 z dnia 29 grudnia 2009 - zmienionej zarządzeniem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wprowadza się następujące zmiany:

1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/244/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 15 lipca 2010 r.

Zmiany dochodów budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na rok 2010 /Załącznik nr 1 do uchwały/

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

134 605,67

w tym dochody bieżące

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,

powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł par. 2007

132 994,08

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,

powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł par. 2009

1 611,59

Razem

134 605,67


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/244/10
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 15 lipca 2010 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy na rok 2010 do załącznika nr 2/09 i nr 2.1/09 Uchwały Budżetowej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Zwiększenia

Zmniejszenia

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

134 605,67

85395

Pozostała działalność

134 605,67

w tym

a/ wydatki bieżące

134 605,67

w tym

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

37 260,00

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

97 345,67

Razem

134 605,67

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Aleksandrowicz

Ekspert w dziedzinie ogrodów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »